06
02 2019
485

Selectarea proiectelor investiționale în domeniul serviciilor medicale

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunţă lansarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Dosarele la concurs pot fi depuse în perioada 5–14 februarie 2019. Astfel, la concurs pot participa instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care depun proiecte investiționale pentru realizarea obiectivelor și priorităților de finanțare stabilite de către Consiliul coordonator din cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale. Suma mijloacelor financiare preconizate pentru concursul proiectelor investiţionale constituie 70 mil. lei. Pentru anul 2019, prioritățile de finanțare sunt fortificarea asistenţei medicale spitaliceşti, a asistenţei medicale primare şi stomatologice și a asistenţei medicale urgente prespitaliceşti, digitalizarea sistemului medical. Dosarele proiectelor investiționale se depun la Comisie, în original, iar secretarul Comisiei, după înregistrarea cererii în registrul cererilor de participare la concurs, returnează al doilea exemplar al cererii cu consemnarea numărului și datei de înregistrare. Formularul cererii participare la concurs . La cerere va fi anexat dosarul proiectului investiţional, ce va cuprinde: • proiectul investiţional, care va include în mod obligatoriu informaţii generale privind proiectul, planul de finanţare, avize şi acorduri de principiu, altă informaţie relevantă pentru proiectul propus. • copia Regulamentului instituţiei medico-sanitare publice; • copia Contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) pentru anul de gestiune, încheiat cu CNAM • certificat de la instituţia financiară despre conturile deschise (în original); • acordul scris al potenţialilor cofinanţatori, precum şi condiţiile de obţinere, gestionare şi rambursare a mijloacelor financiare respective în cazul proiectelor finanţate din mai multe surse (în original); • dovadă că nu au datorii la bugetul public naţional, inclusiv la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, emisă de Inspectoratul fiscal teritorial (cu termen valabil, în original), precum și datorii creditoare cu termenul de achitare expirat faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări; • copia formularului privind situaţiile financiare, prezentat recent la Biroul Naţional de Statistică; • procură pe numele persoanei autorizate să acţioneze în numele participantului la concurs şi să semneze documente juridice (după caz, în original); • extrasul din Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare publice, aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale (copia). Mai multe informaţii pot fi solicitate la tel.: 022 780 259 sau e-mail: diana.frumusache@cnam.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.