17
06 2020
542

Selectarea rezidenților și a proiectelor pentru parcul științifico-tehnologic

Anunțul concursului de selectare a rezidenților și a proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare, coordonat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, va fi publicat pe pagina web oficială a Administratorului care organizează concursul, iar publicarea în mass-media pe suport de hârtie este la discreția acestuia.

Proiectul hotărârii de selectare a rezidenților și a proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare este propus spre consultări publice de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Proiectul prevede aprobarea următoarelor Regulamente:

  • Regulamentul de selectare a administratorilor parcurilor științifico-tehnologice și/sau incubatoarelor de inovare
  • Regulamentul de selectare a rezidenților și a proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru parcul științifico-tehnologic și/sau incubatorul de inovare
  • Regulamentul de evaluare a rezultatelor activității parcurilor științifico-tehnologice și/sau incubatoarelor de inovare.

Astfel, anunțul cu privire la concursul de selectare a administratorilor parcurilor științifico-tehnologice și/sau incubatoarelor de inovare va fi publicat pe pagina web oficială a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și va include scopul, obiectivele, condițiile de participare, termenul de depunere a dosarelor, de verificare a eligibilității acestora, de examinare și de anunțare a câștigătorului, lista actelor pe care trebuie să le conţină dosarul de participare, documente-model, datele de contact pentru relații şi adresa poștală la care urmează a fi prezentate dosarele pentru concurs.

Potrivit proiectului, condițiile obligatorii pentru participanții la concursul administratorilor sunt:

1) să fie înregistrat în Republica Moldova conform legii;

2) să nu se afle în stare de insolvabilitate;

3) să dispună de personal calificat în managementul afacerilor (personal cu studii superioare și experiență profesională în unul din domeniile: economic, juridic, financiar, managerial);

4) să nu aibă restanțe la bugetul public național cu termenul de scadență expirat;

5) să posede o experiență de minimum 3 ani de activitate în domeniul administrării afacerilor.

Activitatea parcurilor științifico-tehnologice și/sau a incubatoarelor de inovare va fi evaluată din perspectiva realizării unor obiective precum creșterea numărului de rezidenți, a venitului din vânzări, a plăților și a taxelor în bugetul public național;  creșterea volumului de investiții și a numărului de locuri de muncă;  majorarea numărului de produse și/sau servicii inovaționale elaborate și/sau fabricate de rezidenți; ponderea produselor/serviciilor inovaționale implementate și asimilate în economia națională și creșterea volumului de export al produselor/serviciilor inovative de către companiile rezidente.

Evaluarea parcurilor/incubatoarelor va fi efectuată de o comisie interdepartamentală în care vor fi incluși reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Cercetare de Dezvoltare, MECC, MEI, Academiei de Științe a Moldovei, al ministerului de ramură și 2 reprezentanți ai fondatorilor.

Documentul poate fi consultat până la 15 iulie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.