Știri

Semnătura electronică a funcţionarilor persoanelor juridice de drept public

În Monitorul Oficial de astăzi, 29 decembrie 2017, a fost publicat Regulamentul privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de către funcţionarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulaţiei electronice ale acestora. Regulamentul stabileşte ordinea de aplicare a semnăturii electronice în cadrul autorităţilor publice prin stabilirea responsabililor pentru crearea perechilor de chei, certificarea lor la prestatorul de servicii, semnarea documentelor electronice, verificarea autenticităţii semnăturii electronice, etc. Semnătura electronică se aplică de către persoana abilitată în modul stabilit să semneze cu semnătura olografă documentele echivalente pe suport de hârtie. Potrivit Regulamentului, la semnarea documentelor electronice în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu, funcţionarii aplică semnătura electronică doar cu condiţia utilizării dispozitivelor de creare sau de verificare a semnăturii electronice şi a produsului asociat semnăturii electronice ce dispun de avizul de conformitate. Acesta se eliberează în corespundere cu prevederile Regulamentului privind procedura de avizare a dispozitivelor de creare sau de verificare a semnăturii electronice şi a produselor asociate semnăturii electronice, aprobat de Serviciul de Informaţii şi Securitate. Aplicarea semnăturii electronice prevede: - crearea cheii publice şi a cheii private; - certificarea cheii publice la prestatorul de servicii de certificare; - semnarea documentului electronic prin aplicarea semnăturii electronice; - verificarea autenticităţii semnăturii electronice aplicate pe documentul electronic. Subdiviziunea tehnologii informaţionale din cadrul persoanei juridice de drept public este împuternicită de Regulament să ofere consultaţii angajaţilor la crearea cheilor publice şi private pentru crearea semnăturii electronice avansate necalificate, la semnarea documentelor electronice şi la verificarea autenticităţii semnăturii electronice. Tot aceasta va pregăti şi va prezenta prestatorului de servicii de certificare informaţia necesară pentru crearea certificatelor cheilor publice ale angajaţilor, precum şi cererile de suspendare şi restabilire a valabilităţii, de revocare a certificatelor și va ţine evidenţa dispozitivelor, inclusiv a celor securizate, de creare a semnăturii electronice și a celor de verificare a acesteia, precum şi a produsului asociat semnăturii electronice, utilizate în cadrul persoanei juridice de drept public. Controlul intern asupra utilizării şi păstrării dispozitivelor de creare sau de verificare a semnăturii electronice de către angajat în conformitate cu cerinţele stabilite va fi exercita, la fel, de subdiviziunea tehnologii informaţionale din cadrul persoanei juridice. În cazul lipsei acesteie, verificarea va fi efectuată nemijlocit de conducător. Cheia publică utilizată la crearea semnăturii se elaborează de către subdiviziunea responsabilă la sediul persoanei juridice sau de către personalul prestatorului de servicii de certificare la sediul acestuia, prin intermediul dispozitivului securizat de creare a semnăturii. Evidenţa dispozitivelor este ţinută de subdiviziunea responsabilă pe exemplare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu şi ordinea interioară de aplicare a semnăturii pe documentele electronice ale persoanelor juridice de drept public. Păstrarea dispozitivelor se efectuează în condiţii care să excludă pierderea şi utilizarea lor neautorizată. Documentul interzice utilizarea cheii private în scopuri ce nu ţin de îndeplinirea atribuţiilor funcţionale. Angajatul poartă răspundere personală pentru asigurarea confidenţialităţii cheii sale private şi pentru integritatea dispozitivelor utilizate. La semnarea documentelor electronice în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu, angajatul persoanei juridice de drept public poartă răspundere identică cu cea stabilită pentru cazurile de semnare cu semnătura olografă a documentelor pe suport de hârtie, ca şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii neconforme a obligaţiilor.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1252 vizualizări

Data publicării:

29 Decembrie /2017 15:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Semnătura electronică | functionar public | obligaţii | responsabili | regulament

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon