Știri

Serviciile sociale: restricționarea utilizării în alte scopuri a surselor cu destinație specială

Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie a organizat eieri audieri publice la subiectul „Activitatea și finanțarea serviciilor sociale în Republica Moldova. Situația actuală și perspective”, în care au fost prezentate unele rezultate, dificultăți, dar și obiectivele pentru anul 2018. Secretarul de stat al Ministerului de profil, Viorica Dumbrăveanu, s-a referit la tipurile de servicii sociale prestate în țara noastră, dar și la provocările cu care se confruntă autoritățile în implementarea acestora. Menționăm că finanțarea serviciilor sociale se efectuează în conformitate cu Legea privind finanțele publice locale, iar volumul de finanțare a serviciilor sociale la nivel local depinde strict de prioritățile autorităților publice locale de nivelul II. Potrivit Vioricăi Dumbrăveanu, va fi format un fond de compensare, în proporție de 1% din veniturile bugetului de stat, pentru acoperirea eventualelor discrepanțe legate de reformarea sistemului de raporturi inter-bugetare. Secretarul de stat a vorbit și despre serviciile noi pe care autoritățile le prestează, cum ar fi consilierea agresorilor familiali, care actualmente este prestat doar în Drochia, însă se intenționează crearea acestuia încă în 4 localități, astfel, ca să fie acordat acest serviciu la nivel regional. În acest scop este nevoie de aproximativ 2 mil.lei anual. Cât privește serviciile prestate persoanelor cu dizabilități, reprezentantul ministerului a menționat că există o dinamică în ceea ce privește dezvoltarea acestor tipuri de servicii, cum ar fi crearea locuințelor protejate, asistenții personali, casele comunitare, serviciul respiro, plasamentul familial pentru adulți, care de asemenea este un serviciu nou. Este un proces continuu, a menționat Viorica Dumbrăveanu. În același timp, politica de descentralizare a finanțelor publice poate provoca și unele riscuri, printre care stoparea dezvoltării serviciilor sociale noi, în special în unitățile administrative-teritoriale, scăderea calității serviciilor prestate, condiționată de intenția autorităților publice de a economisi mijloace financiare, precum și faptul că autoriățile publice locale nu vor prioritiza direcționarea resurselor financiare pentru finanțarea serviciilor sociale existente. În altă ordine de idei, secretarul de stat a prezentat și oportunitățile pentru garantarea sustenabilității financiare, acestea fiind: • Evaluarea de către autoritățile publice locale a necesităților populației privind serviciile sociale • Finanțarea cu destinație specială de la bugetul de stat a unor servicii sociale specializate conform necesităților identificate și priorităților politicilor naționale de protecție socială a populației • Restricționarea posibilităților autorităților publice locale de a utiliza în alte scopuri mijloacele financiare transferate cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele unităților administrative-teritoriale pentru menținerea și dezvoltarea serviciilor sociale noi. Printre acțiunile pe care autoritățile urmează să le întreprindă în domeniul serviciilor sociale se enumeră definirea serviciilor sociale statutare care să fie incluse în pachetul obligatoriu de servicii sociale finanțate din bugetul de stat cu destinație specială, costificarea serviciilor sociale existente, evaluarea necesităților locale în planificarea și dezvoltarea serviciilor sociale. În procesul discuțiilor, deputații au dorit să afle mai multe despre suportul autorităților publice locale în prioritizarea serviciilor sociale, crearea serviciilor sociale inter-raionale, eficiența unor servicii prestate actualmente, lipsa specialiștilor în domeniu etc.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

883 vizualizări

Data publicării:

30 Noiembrie /2017 14:37

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon