08
02 2019
652

Serviciul 112: mijloace financiare pentru stingerea datoriilor

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultări publice proiectul hotărârii cu privire la utilizarea unor mijloace financiare, prin derogare de la prevederile pct. 42 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 243/2016 privind crearea Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112. Astfel, soldul mijloacelor financiare în sumă de circa 9 mil. lei alocate din bugetul de stat, care au fost acumulate în contul Instituției la data de 31 decembrie 2018, vor fi raportate spre utilizare în anul 2019 în scopul stingerii datoriilor formate la data de 31.12.2018. Menționăm că pct. 42 din anexă prevede că mijloacele financiare, cu excepția celor alocate din bugetul de stat, neutilizate pe parcursul anului curent, se reportează spre utilizare în anul următor, conform devizului de cheltuieli aprobat pentru anul respectiv. Mijloacele financiare ce se propun a fi utilizate în anul curent sunt destinate pentru procurarea Sistemului informațional automatizat al Serviciului 112, pentru care se vor aloca 8 mil. lei, suma totală a achiziției fiind de 159 mil. lei. Totodată, 1 mil. lei vor fi alocați pentru reconstrucția clădirii situate în com. Băcioi, costul total fiind de 30 mil. lei. În nota proiectului se menționează că alocațiile au fost transferate în contul Serviciului 112 la data de 28.12.2018, însă din motivul că data de 27.12.2018 a fost ultima zi în care Trezoreria de Stat a executat plățile în limita soldului în cont, ordinele de plată au fost restituite. Bugetul Serviciului 112 pentru anul 2018 a constitui 67 mil. lei la partea de venituri și tot atât la cea de cheltuieli. Notă: Sporirea capacităților Serviciului 112

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.