11
05 2018
1276

Serviciul de mediator comunitar se finanțează din bugetul de stat

Cheltuielile pentru finanțarea serviciului mediatorului comunitar se vor efectua prin transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul I, bugetul central al unității teritoriale autonome cu statut juridic special și bugetele municipale Bălți și Chișinău, precum și din alte surse, conform legislației în vigoare. Cabinetul de miniștri a votat ieri o hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea activității mediatorului comunitar. Acestea se referă la schimbarea modalității de finanțare a serviciului, care, începând cu anul 2018, nu se mai efectuează din bugetele locale, dar din bugetul de stat. Modificarea a survenit din motivul că administrația publică locală (APL) nu a reuşit să asigure funcţionalitatea serviciului din lipsa mijloacelor financiare în bugetul local. Din cei 48 de mediatori comunitari necesari, au activat doar 9, fiind salarizaţi din bugetul APL. Hotărârea mai prevede că anual, în procesul de planificare bugetară, Biroul Relații Interetnice va prezenta Ministerului Finanțelor propuneri privind numărul mediatorilor comunitari pe autorități publice locale și suma mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea exercitării activității acestora. Potrivit ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, practica finanțării serviciului mediatorului comunitar din bugetul de stat a mai avut loc în anii 2013-2014, iar din anul 2015 responsabilitatea cu privire la finanţarea serviciului a fost transferată către APL. În bugetul de stat pentru anul 2018 au fost planificate mijloace financiare pentru finanţarea mediatorului comunitar în sumă de 2239,6 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.