24
03 2021
461

Serviciul public de alimentare cu apă: punctul de delimitare – contorul consumatorului

La blocurile locative, punctul de delimitare se stabileşte la ieşirea din contorul instalat la fiecare consumator, conform avizului de branşare eliberat de către operator. În blocurile locative și cămine în care grupul sanitar este prevăzut pentru uz comun al locatarilor de la etajul respectiv, punctul de delimitare se stabilește la ieșirea din contorul comun. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare.
 
Astfel, prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative va fi efectuat în baza contractelor încheiate între operator şi fiecare proprietar/locatar de apartament al blocului locativ în parte, iar facturarea serviciilor va fi efectuată în baza datelor contoarelor individuale instalate în apartamente/în afara acestora, la tarife aprobate.
 
Totodată, proiectul stabilește și data concretă, până la expirarea căreia operatorii urmează să încheie contractele de prestări servicii cu consumatorii – 1 septembrie 2023. Chiar și în cazul blocurilor locative în care contractele de furnizare/prestare a serviciului public respectiv sunt încheiate cu administratorul blocului, operatorul va fi obligat să asigure perfectarea și semnarea contractelor cu fiecare proprietar/locatar de apartament în parte.
 
Documentul prevede expres și obligația operatorului de a efectua, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, a lucrărilor de achiziționare, instalare, exploatare, întreţinere, reparaţi, înlocuire şi verificare metrologică a contoarelor la branșamentele blocurilor locative, în apartamentele din blocurile locative și la casele individuale.
 
Aceste modificări, după punerea în aplicare, vor exclude multiplele neclarități în relațiile dintre operatori și consumatori, iar condițiile de prestare a serviciilor respective vor deveni uniforme și previzibile.
 
Suplimentar, Legislativul a decis, ținând cont de un alt proiect ce ține de prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare aprobat, de asemenea, în prima lectură, încă în anul 2015, către a doua lectură ambele proiecte urmează a fi comasate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.