07
05 2018
3376

Serviciul social de suport monetar, adresat familiilor defavorizate

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare publică proiectul Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate. Documentul a fost elaborat în contextul prevenirii excluziunii sociale, dar și susținerii familiilor și persoanelor defavorizate pentru depășirea situațiilor de dificultate cu care acestea se confruntă. Serviciul va fi instituit în baza deciziei consiliului raional sau municipal, în cadrul structurii teritoriale de asistență socială. În Serviciu va activa un manager – specialistul din cadrul serviciului teritorial de asistență social (STAS), responsabil anterior pentru administrarea ajutorului material, asistenți sociali supervizori și asistenți sociali comunitari din cadrul Serviciului asistență socială comunitară. Astfel, de personal suplimentar nu va fi nevoie. Identificarea familiilor defavorizate pentru acordarea ajutorului de asistență socială sub formă de suport monetar se va realiza de către asistentul social comunitar, medicul de familie, asistentul medical, reprezentantul autorităților administrației publice, ai ONG-urilor etc. Asistentul social va întocmi și un raport de evaluare a situației familiei. Beneficiari ai Serviciului vor deveni familiile și persoanele defavorizate, confirmate în baza rezultatelor evaluării necesităților, cetățeni ai Republicii Moldova și străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei. Astfel, aceștia vor beneficia de un suport monetar acordat printr-o singură plată sau plată lunară, pentru o perioadă determinantă de timp, dar nu mai mare de şase luni. Cuantumul suportului monetar nu va depăși suma de şase mii lei. Familia beneficiară de autor social pentru perioada rece a anului la fel va avea dreptul la suport monetar. Achitarea acestuia se va efectua prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat de beneficiar. Suport se va acorda beneficiarului pentru necesitățile de bază – alimentație, îmbrăcăminte, obiecte de primă necesitate sau pentru reparația locuinței, procurarea combustibilului, procurarea mobilierului adaptat necesităților persoanei defavorizate etc. Modul de utilizare a suportului monetar va fi consemnat în actul de constatare a utilizării mijloacelor financiare, ce va fi semnat de titularul suportului monetar și managerul de caz. Cheltuielile legate de organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar vor fi alocate din contul mijloacelor financiare ale bugetelor locale de nivelul II, Fondului de susținere a populației, precum și din donații, granturi și alte surse. În anexa nr. 1 al proiectului este inclusă Instrucțiunea privind modul de determinare a eligibilității pentru Serviciu: o familie sau o persoană va fi considerată eligibilă dacă este în situație de dificultate, confirmată în baza rezultatelor evaluării necesităților de către echipa multidisciplinară și dacă nu au beneficiat pe parcursul unui an calendaristic de ajutor bănesc în cadrul Serviciului social sprijin pentru familiile cu copii și nu se află în serviciu social de plasament de durată. Mijloacele financiare ale Fondului de susținere a populației alocate pentru Serviciului social monetar de suport adresat familiilor și persoanelor defavorizate pentru anul 2018 constituie circa 14 mil. lei. Serviciul va putea fi implementat începând cu 1 iulie 2018. Proiectul poate fi consultat până la 16 mai curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.