15
02 2021
449

Serviciul Vamal: asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Cererea de intervenţie a organului vamal în cazul mărfurilor susceptibile de a aduce atingerea drepturilor de proprietate intelectuală se depune de către titularul dreptului respectiv la aparatul central al Serviciului Vamal în formă scrisă sau în formă electronică. Totodată, organul vamal poate solicita titularului informaţii referitoare la dreptul protejat până la notificarea acestuia despre o posibilă încălcare a dreptului de proprietate intelectuală.
 
Pe agenda ședinței secretarilor generali din 11 februarie a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale.

 

Proiectul este elaborat de Ministerul Finanțelor pentru a ajusta Regulamentul la prevederile Codului vamal, scopul fiind protejarea pieței interne de mărfuri contrafăcute, opere-pirat și cele care aduc atingere drepturilor asupra altor obiecte de proprietate intelectuală protejate, comercializarea cărora cauzează prejudicii titularilor de drept, generează acte de concurență neloială, precum și reprezintă un pericol sporit pentru securitatea economică a țării și sănătatea consumatorului autohton.

 

Potrivit documentului, la examinarea mărfurilor organul vamal poate permite prelevarea de probe și mostre, care trebuie restituite imediat după finalizarea analizei tehnice şi pe cât posibil înainte de acordarea liberului de vamă sau de anulare a măsurii de reţinere a mărfurilor.

 

Organul vamal va informa, în termen de 24 de ore, titularul de drept/proprietarul mărfurilor despre măsurile întreprinse de către subdiviziunea competentă.

 

Mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală sunt pasibile de orice măsură care are drept consecință privarea efectivă a persoanelor implicate de profitul economic al operaţiunii, cu excepţia cazurilor când simpla retragere a mărcilor aplicate pe mărfurile contrafăcute nu este considerată măsură care ar avea drept consecință privarea efectivă a persoanelor implicate de profitul economic al operaţiunii.

De asemenea, Regulamentul se completează cu următoarele formulare:

  • modelul cererii de prelungire a perioadei de intervenție
  • procesul-verbal de reținere a mărfurilor și obiectelor aflate sub control vamal
  • actul de distrugere a mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
  • procesul-verbal de prelevare a mostrelor de mărfuri, care urmează a fi distruse
  • actul de transmitere a deșeurilor rezultate procedurii de distrugere a mărfurilor care fac obiectul unor livrări mici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.