24
04 2018
741

Serviciul Vamal: efort pentru implementarea NCTS-ului și a Ghișeului Unic

Rezultatele implementării primei etape a proiectului Twinning au fost analizate în cadrul ședinței Comitetului de Supraveghere. Amintim că Proiectul Twinning, în cadrul căruia Serviciul Vamal beneficiază de suportul experților europeni, a fost lansat la data de 21 noiembrie 2017. Proiectul “Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere” are un buget de un mil. euro, durata proiectului este preconizată pentru doi ani şi este implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conform Raportului prezentat în cadrul şedinţei, experții proiectului au examinat toate actele legislative și normative care reglementează activitatea vamală în vigoare, în special compartimentele ce țin de Tranzitul Comunitar și Ghișeul Unic. Analiza a fost necesară pentru elaborarea recomandărilor în vederea implementării Ghișeului Unic și a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), care sunt şi condiționalități prevăzute în capitolul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) din Acordul de Asociere. Experţii au constatat, că o bună parte a recomandărilor anterioare a fost inclusă în proiectul noului Cod Vamal, care, conform aşteptărilor, va a fi adoptat de către Parlament RM până la finele anului curent. Opinia experţilor este că actuala redacție a proiectului Codului Vamal reflect toate prevederile conținute de cel European. Totodată, este menţionat progresul grupului de lucru ce elaborează foile de parcurs pentru punerea în aplicare a măsurilor de pregătire a aderării Moldovei la Convenția privind regimul de tranzit comun și la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri. Accederea RM la aceste două convenții va crea condiţiile necesare pentru implementarea NCTS-ului. Printre alte recomandări se regăsesc implementarea noii versiuni a softului aplicativ ASYCUDA World, nesesară pentru asigurarea interoperabilităţii cu modulele NCTS și Ghișeul Unic. Menţionăm că parteneri de implementare a proiectului sunt Departamentul Vamal al Republicii Lituania de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Lituania și Agenția Vămilor și Monopolului a Republicii Italiene.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.