10
01 2020
3043

Serviciul Vamal. Graficul controalelor ulterioare pentru anul 2020

În anul 2020, subdiviziunile Serviciului Vamal vor efectua controale ulterioare prin audit postvămuire la 132 de agenți economici. Numărul controalelor este în creștere comparativ cu anul 2019, când au fost supuși verificărilor 125 de agenți economici. Lista entităților incluse în graficul controalelor autorității vamale. Controlul ulterior se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1000 din 17 octombrie 2018. Acesta prevede că activitatea de control ulterior se organizează şi se desfăşoară în baza politicii de control şi a planurilor anuale realizate în urma aplicării studiilor de analiză a riscurilor şi aprobate de conducerea Serviciului Vamal, precum şi în baza controalelor inopinate. Totodată, subdiviziunile de control ulterior desfăşoară activităţi de verificare în următoarele situaţii: exercitarea controalelor ulterioare în cazul solicitării şi/sau utilizării procedurilor simplificate de vămuire la declararea mărfurilor; exercitarea controalelor ulterioare în urma activităţii de analiză a riscurilor și reverificarea declaraţiilor vamale validate pe culoarul albastru de control vamal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.