21
02 2020
574

Serviciul Vamal va implementa Ghișeul Unic și NCTS

Serviciul Vamal intenționează implementarea unui Ghișeu Unic Vamal, ce va fi lansat după finalizarea modernizării sistemului informational vamal ASYCUDA World. Aplicarea principiului Ghișeului Unic va permite eficientizarea activităților de monitorizare și control a operațiunilor desfășurate, precum și va asigura o mai mare transparență și previzibilitate a acestora. Ieri, în cadrul ședinței extinse a Comitetului Consultativ de pe lângă Serviciul Vamal și Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, a fost discutat și subiectul implementării Ghișeului Unic Vamal, care reprezintă o facilitate ce va permite părţilor implicate în activitatea de comerţ și transport internațional să depună informaţii standardizate la un singur punct de intrare pentru a îndeplini toate cerinţele de reglementare ce țin de import, export și tranzit. La momentul actual, pentru a efectua o operațiune de vămuire pentru un anumit tip de marfă, agentul economic sau brokerul vamal trebuie să solicite un șir de acte permisive de la mai multe agenții, pe care le atașează, ulterior, la declarația vamală. După implementarea Ghișeului Unic, toate actele vor putea fi depuse la un singur ghișeu, iar sistemul le va repartiza în mod automat tuturor autorităților vizate, șapte la număr: Agenția Servicii Publice, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Agenția Națională de Reglementare în Energetică, Agenția de Mediu din cadrul MADRM, Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice și Ministerul Afacerilor Interne. Implementarea Ghișeului Unic va aduce beneficii agenților economici, organului vamal și statului, fiind redus timpul și costul efectuării operațiunilor de vămuire. Totodată, va fi asigurat accesul operatorilor economici în regim real la actele permisive și alte documente, cum ar fi declarațiile vamale perfectate, certificate, licențe, autorizații, contracte, invoice, certificate de origine etc. Alte avantaje țin de securitatea lanțului de livrare, stimularea creșterii economice, sporirea veniturilor etc. După cum au menționat reprezentanții Serviciului Vamal, deja au fost întreprinse anumite acțiuni ce țin de implementarea Ghișeului, cum ar fi examinarea cadrul legal, instituirea unui grup de lucru instituțional privind implementarea Ghișeului Unic, dar și elaborarea planului de acțiuni. Totodată, în cadrul ședinței s-a discutat despre implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), care este un sistem european de management și control, bazat pe depunerea declarației de tranzit în format electronic și pe schimburi electronice de date între birourile vamale implicate într-o operațiune de tranzit: biroul de plecare, biroul de tranzit și cel de destinație. Printre avantajele NCTS se numără: îmbunătățirea calității serviciilor prestate agenților economici, sporirea gradului de securitate a datelor, confirmarea informatică a operațiunii de tranzit, reducerea costurilor şi întârzierilor determinate de declararea bunurilor pe hârtie, precum și diminuarea incidenței riscurilor de fraudare și de corupție prin monitorizarea online a operațiunilor de tranzit etc. Directorul interimar al Serviciului Vamal, Serghei Burduja, a menționat că automatizarea activității prin simplificarea și digitalizarea procedurilor de vămuire reprezintă unul din obiective de dezvoltare instituțională ale organului vamal. Notă: Ghișeul Unic și a Noului Sistem Computerizat de Tranzit vor fi implementate cu suportul Proiectului Twinning “Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.