22
07 2016
2448

Serviciului Fiscal de Stat urmează să-şi modifice statutul

Un proiect de lege ce are scopul de a crea cadrul legislativ necesar pentru implementarea strategiei de majorare a nivelului de conformare fiscală a contribuabililor și eficientizarea procesului de administrare fiscală a fost votat în prima lectură în cadrul ședinței plenare. Proiectul prevede revizuirea statului juridic al Serviciului Fiscal de Stat din cele 36 de persoane juridice - 35 de inspectorate fiscale teritoriale şi un Inspectorat Fiscal principal de Stat într-un singur organ. Prin proiectul de lege se propune crearea unui organ unitar de administrare fiscală – Serviciul Fiscal de Stat cu statut de persoană juridică. Atribuirea acestui statut Serviciului Fiscal va facilita eficientizarea activității şi va asigura tratarea univocă a contribuabililor și a legislației fiscale. Personalul Serviciului Fiscal de Stat urmează a fi concentrat într-o structură centralizată cu sediul în municipiul Chişinău, iar la nivel teritorial, sectoarele din municipiul Chişinău, municipiul Bălţi şi centrele raionale urmează să se păstreze oficiile de deservire şi prestări de servicii contribuabililor, iar funcţionalităţile de control fiscal vor fi consolidate la nivel central, a menţionat Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serghei Puşcuţa. Pentru asigurarea unei independenții politice, organizatorice și funcționale a Serviciului Fiscal de Stat, proiectul prevede numirea în funcție, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale directorului Serviciului, care va activa conform criteriilor profesionale. Republica Moldova are nevoie de un sistem fiscal modern, profesionist şi cu un nivel înalt de performanţă. Sistemul actual de organizare a activităţii fiscale de stat este structurat fragmentar şi este depăşit şi împiedică dezvoltarea în continuare. În scopul asigurării cu succes a procesului de modernizare am creat acest proiect de lege a afirmat Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serghei Puşcuţa. Conform conceptului acestui proiect, Serviciul fiscal de Stat va fi un organ unificat cu competenţă teritorială pe întreg teritoriul ţării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.