10
06 2020
576

Serviciului Tehnologii Informaționale, autoritate în subordinea MAI

În Monitorul Oficial din 5 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 317 din 3 iunie 2020 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Tehnologii Informaționale, fiind aprobat și Regulamentul respectiv.

Potrivit Regulamentului, Serviciul Tehnologii Informaționale este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care asigură administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor acestuia, prestarea serviciilor ce țin de eliberarea actelor și informației din domeniile de activitate, precum și implementarea politicii statului aferente tehnologiei informației și comunicațiilor în sfera de competență ale MAI.

Funcțiile de bază ale Serviciului sunt:

  • crearea, gestionarea și dezvoltarea sistemelor și resurselor informaționale de stat al căror deținător este;
  • prestarea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice;
  • crearea, administrarea, asigurarea funcționării și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor din sfera de competență a Ministerului; asigurarea și gestionarea serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Serviciul este condus de director, numirea lui în funcție, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu se face de către ministru. 

Personalul Serviciului este constituit din funcționari publici cu statut special, funcționari publici și personal de deservire tehnică.

Finanțarea și asigurarea tehnico-materială a activității Serviciului se efectuează din contul mijloacelor bugetului de stat, din proiecte de asistență externă, precum și din alte surse neinterzise de lege.

Bunurile Serviciului fac parte din domeniul public al statului.

Efectivul-limită al Serviciului Tehnologii Informaționale este stabilit în număr de 110 unități cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislației.

Documentul a intrat în vigoare la data publicării, iar odată cu aceasta a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 754/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a structurii și efectivului-limită ale acestuia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.