05
03 2018
968

SFS asigură păstrarea temporară a corpurilor delicte şi bunurilor puse sub sechestru

Instrucţiunea privind modul de preluare, evidență și păstrare temporară de către Direcţia generală administrare fiscală mun. Chişinău a unor categorii de bunuri recunoscute drept corpuri delicte şi/sau de bunuri puse sub sechestru şi de restituire a acestora a fost aprobată prin Ordinul nr.496 din 8 decembrie 2017 al Serviciului Fiscal de Stat şi publicată în MO din 2 martie 2018. Concomitent, a fost abrogat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.632 din 30 decembrie 2010. Instrucţiunea stabileşte procedura de preluare la păstrare temporară de la autorităţile competente, evidență și restituire de către Direcţia generală administrare fiscală a mun.Chişinău a metalelor şi pietrelor preţioase şi a articolelor din ele, a numerarului în valută naţională şi străină, a cardurilor, carnetelor de plată, valorilor mobiliare, obligaţiilor şi altor bunuri, recunoscute drept corpuri delicte şi celor puse sub sechestru. Documentul conţine şase capitole, care descriu modul de preluare la păstrare temporară a bunurilor indicate, de ţinere a evidenţei acestora, asigurarea păstrării lor, dar şi procedura de restituire. Astfel, bunurile, însoţite de pachetul de acte indicate în Instrucţiune, sunt preluate de către Direcţia generală administrare fiscală mun.Chişinău (DGAF) pentru păstrare temporară dacă sunt ambalate (pachet, cutie, sac), etichetate şi sigilate astfel, încât să se excludă accesul la bunuri fără deteriorarea ambalajului, sigiliului şi etichetei aplicate. Ultima va conţine datele ce caracterizează bunurile depuse (tipul, cantitatea, greutatea, suma evaluării), denumirea autorităţii care le-a împachetat, numărul dosarului în care acestea figurează, dar şi semnăturile persoanelor care au efectuat acţiunea procesuală în cauză. Anexele nr.2 şi nr.3 la Instrucţiune prezintă formularele Actului de primirepredare, care este încris în Registrul de evidenţă a bunurilor preluate/restituite la/de la păstrare temporară (numerotat, şnuruit şi semnat de şeful DGAF) şi Fişa de evidenţă a coletelor cu bunuri preluate la păstrare temporară, îndeplinită pentru fiecare autoritate şi colet în parte. Evidenţa este ţinută de către persoana gestionară, care a preluat bunurile, în ordine cronologică şi în ziua preluării bunurilor la păstrare temporară. Instrucţiunea prevede că în Registru se va indica: numărul curent al coletului, numărul şi data Actului de primire-predare la păstrare temporară, denumirea autorităţii care a predat coletul, numărul şi data documentului de însoţire, numărul dosarului, denumirea generalizată a bunurilor depuse în colet, cantitatea, greutatea şi suma declarată a bunurilor, numărul şi data documentului în baza căreia bunurile au fost restituite, numărul şi data delegaţiei (procurii), numele şi prenumele persoanei căruia i-a fost restituit coletul, numărul şi data Actului de restituire a coletului. Deschiderea coletelor transmise pentru păstrare este interzisă, însă, dacă ambalajul coletului cu bunuri s-a deteriorat accidental, DGAF va invita imediat reprezentantul autorităţii care a predat coletul, pentru a-l verifica şi a restabili ambalajul. De ascemenea în obligaţiunile direcţiei intră efectuarea inventarierii anuale a coletelor, fără deteriorarea ambalajului. În timpul cercetării judecătoreşti, corpurile delicte şi/sau bunurile puse sub sechestru pot fi scoase de la păstrare, restituite autorităţii care a predat bunurile pentru examinare suplimentară. În acest caz se întocmeşte un act, în 2 exemplare, se semnează pe fiecare pagină de către membrii comisiei instituite, persoana gestionară a DGAF, care a restituit bunurile şi reprezentantul autorităţii, care a primit bunurile. Primul exemplar al actului se eliberează autorităţii care a primit bunurile, iar al doilea – se transmite persoanei gestionare. Conform documentului, informaţia legată de transportare, primire, locul păstrării bunurilor recunoscute drept corpuri delicte şi celor puse sub sechestru nu se divulgă persoanelor terţe, iar neasigurarea corespunzătoare a evidenţei şi a condiţiilor de primire, păstrare şi restituire a coletelor constituie temei pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.