14
07 2021
300

SFS fortifică capacitățile de comunicare cu contribuabilii

Serviciul Fiscal de Stat a publicat Strategia de deservire a contribuabililor pentru anii 2021-2026 – un document de politici în domeniul deservirii contribuabililor pe termen lung, dezvoltată/elaborată în contextul Programului de activitate a Guvernului, Planurilor de activitate a Ministerului Finanțelor și a Serviciului Fiscal de Stat, Strategiei de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat, precum și a altor documente de politici la nivel național și instituțional. Unul dintre obiectivele incluse în document este fortificarea capacităților de comunicare cu contribuabilii. În continuare prezentăm acest obiectiv, în formularea inclusă de autoritatea fiscală în Strategie.

 

„Suntem obligați prin lege să oferim acces la informații, însă un mod prea birocratic de comunicare poate crea o distanță între noi și contribuabili, o distanță care poate duce la scăderea încrederii și la scăderea motivației celor din urmă de a se conforma. Asimilarea mesajului pe care îl transmitem este determinat nu doar de informația care este furnizată, dar și de modul cum acesta este transmis.

 

Astfel, v-om îmbunătăți modul de furnizare a informațiilor prin utilizarea unui limbaj accesibil și atrăgător pentru contribuabil, prin aplicarea unor perspective contemporane, folosind noi tehnologii. De asemenea, dorim să creăm un mediu pro-activ de comunicare și de dezvoltare a unor mecanisme de feedback continuu. În acest context, ne propunem de a lărgi platformele de comunicare cu contribuabilii, prin organizarea frecventă a:

- atelierelor de lucru pe diverse tematici, inclusiv și pe grupuri de contribuabili (în funcție de genul de activitate, de raza de deservire etc.), în special pentru cei ce se află în grupuri de risc de neconformare;

- seminarelor de educare și informare prin utilizarea platformelor de instruire on-line, precum și a celor cu prezență fizică (în sălile de ședințe);

- popularizarea legislației fiscale prin diseminarea materialelor informative etc.

 

Printre acțiunile prioritare în realizarea acestui obiectiv se numără:

  • Monitorizarea nivelului de satisfacție a contribuabililor cu referire la serviciile prestate
  • Dezvoltarea capacităților interne de utilizare a tehnologiilor moderne de creare a conținutului vizual și informațional
  • Crearea unei platforme de comunicare cu contribuabilii care să favorizeze antrenarea acestora în dialogul continuu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.