06
11 2019
699

SI „e-Autorizație transport”

Repartizarea și eliberarea autorizațiilor pentru efectuarea transporturilor rutiere în curând ar putea fi efectuată prin intermediul Sistemului informațional „e-Autorizație transport”, care, de fapt, va reprezenta un subsistem al Sistemului de management integrat (SMI) – soluție pentru informatizarea proceselor de business aferente activității Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) ce va facilita realizarea funcției de monitorizare, reglementare și dezvoltare a transportului rutier pe teritoriul Republicii Moldova. Ministerul Economiei și Infrastructurii propune pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea sistemului informațional „e-Autorizație transport”. Astfel, sistemul de management integrat include 8 subsisteme informaționale: SI Portalul WEB ANTA” ; SI „Administrare și acces SMI”; SI „e-Autorizație transport”; SI „Monitorizare GPS”; SI „e-Bilet”; SI „Autotest”; SI Platforma de analiză și generare rapoarte și SI Magistrala de servicii ANTA. SI „e-Autorizație transport” este o componentă funcțională a Sistemului de Management Integrat destinată procesului de eliberare și monitorizare a autorizațiilor pentru activitățile de transport rutier și cele conexe. Înregistrarea oficială a operatorului de transport rutier se va efectua în baza notificării depuse la ANTA prin intermediul sistemului sau la ghișeu cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea activității. Notificarea va cuprinde datele de identificare a operatorului și tipul de transport rutier pe care intenționează să îl practice. SI „e-Autorizație transport” va furniza funcționalități pentru implementarea mai multor fluxuri de lucru, în baza cărora vor fi implementate următoarele registre ANTA: • Registrul Operatorilor de Transport Rutier • Registrul Autorizațiilor de transport • Registrul Activităților Conexe • Registrul Rutelor • Registrul de Stat al Întreprinderilor ce Desfășoară Activități de Transport Rutier pe Cont Propriu • Registrul Autorizațiilor Rutelor Regulate • Registrul Competențelor Profesionale • Registrul Autorizațiilor Speciale de Transport. În același timp, SI e-Bilet este prevăzută ca o platformă software destinată proceselor de comercializare a biletelor pentru transportul de pasageri. Este un mecanism care va permite automatizarea tuturor proceselor de rezervare și comercializare a biletelor în regim online, indiferent de emitentul acestora. În cazul în care operatorii autogărilor vor dispune de soft propriu destinat comercializării biletelor, SI „e-Bilet” va furniza API-ul necesar integrării acestora cu platforma unică de evidență a proceselor de comercializare a biletelor administrată de ANTA. Prin urmare, SI e-Bilet va asigura: • gestiunea tarifelor la biletele comercializate • gestiunea orarului de deplasare a transportului de călători care presupune implementarea funcționalităților de definire a totalității parametrilor necesari asigurării funcționalității de rezervare și comercializare a biletelor (rută, oră pornire, autovehicul alocat, operator de transport etc.) • rezervarea și comercializarea biletelor, inclusiv furnizarea funcționalităților de plată online pentru biletele comercializate (SI „e-Bilet” va oferi prin intermediu Portalului WEB ANTA funcționalități de rezervare și procurare de bilete în regim online fără intermedierea gărilor auto). Generarea și furnizarea tuturor rapoartelor și documentelor specifice acestora va fi asigurată prin intermediul Platformei de analiză și generare rapoarte. Potrivit conceptului, această componentă a SMI va asigura preluarea, transformarea și încărcarea datelor din diferite surse de date în depozitarul comun al ANTA, raportarea destinată efectuării analizelor operaționale și generării totalității rapoartelor și documentelor destinate activității ANTA, precum și de planificare, prognoză și analiză a activității Agenției. Implementatorul Sistemului de Management Integrat este Agenția Națională Transport Auto. SMI va avea interacțiune cu platforma de interoperabilitate MConnect. Potrivit notei informative, costurile pentru dezvoltarea SI ,,e-Autorizație transport” sunt acoperite de către USAID în baza Acordului de colaborare cu ANTA (semnat în 2018), iar pentru celelalte subsisteme urmează a fi identificate sursele financiare suplimentare. Documentul poate fi consultat până la 11 noiembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.