28
05 2021
258

SI GPDR va asigura accesul la proiectele de dezvoltare regională

Angajații din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agențiilor de Dezvoltare Regională, precum și din cadrul altor autorități publice implicate în procesul de planificare, implementare și monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională vor avea acces la toate datele și informațiile referitoare la aceste proiecte într-o bază unică de date.
 
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare regională (SI GPDR) a fost aprobat în ședința Executivului din 26 mai curent.

 

Prin intermediul sistemului, MADRM își propune dezvoltarea unei baze de date centralizată pentru proiectele finanțate atât din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, cât și din sursele partenerilor de dezvoltare.

 

SI GPDR va asigura centralizarea tuturor datelor și informațiilor referitoare la proiectele vizate, accesul în timp real la informație, colectarea, acumularea, stocarea, actualizarea și analiza datelor despre proiectele de dezvoltare regională, precum și asigurarea unui control eficient al calității și veridicității informației raportate indiferent de sursele de finanțare.

 

În cadrul sistemului se va opera cu diferite categorii de documente: note conceptuale, cereri complete de finanțare, grile de evaluare a proiectelor, formularele apelurilor privind propunerilor de proiecte, listele de proiecte selectate, notificarea de acceptare sau refuz/respingere a cererii complete de finanțare etc.

 

SI GPDR este proiectat în baza sistemului de gestionare a bazei de date amplasată pe platforma guvernamentală MCloud, fiind integrat cu serviciile de platformă și utilizând resursele de infrastructură a serviciilor electronice guvernamentale MPass, MSign, MLog.

 

Potrivit notei informative, sistemul va fi creat cu suportul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova". Totodată, mentenanța va fi asigurată din contul și în limita mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat și din alte mijloace.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.