26
02 2021
392

SI RRSIS: evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat

Agenția de Guvernare Electronică, în comun cu Cancelaria de Stat, a elaborat proiectul hotărârii cu privire aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat” (SI RRSIS) și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat. Documentul a fost inclus pentru examinare în agenda ședinței secretarilor generali din 25 februarie curent.
 
Potrivit notei proiectului, prin instituirea acestui sistem Guvernul va pune la dispoziția autorităților și instituțiilor publice un mecanism eficient de evidență a resurselor și sistemelor informaționale de stat, ceea ce va contribui la facilitarea reutilizării soluțiilor tehnice existente și interoperabilității acestora. De asemenea, se urmărește și gestionarea eficientă a securității cibernetice, precum și eficientizarea investițiilor în sistemele informaționale de stat.
 
Astfel, Registrul reprezintă  sistemul unic integrat de evidență automatizată a resurselor și sistemelor informaționale de stat. Sarcinile de bază realizate de Registru se referă la înscrierea, actualizarea și radierea din SI RRSIS a resurselor și sistemelor informaționale de stat; ținerea evidenței informațiilor aferente posesorilor și deținătorilor acestora și a informațiilor aferente, generarea de statistici și rapoarte, precum și  expunerea datelor referitoare la sistemele și resursele informaționale.
 
RRSIS va fi ținut în format electronic, în limba română, iar datele din sistem vor avea caracter public, cu excepția celor care pot aduce prejudiciu securității sistemelor informaționale. Accesul la datele din sistem se va realiza prin accesarea aplicației web a SI RRSIS sau prin intermediul altor sisteme informaționale de stat care consumă date din RRSIS.
 
Dezvoltarea și menținerea funcțională a Registrului pentru primul an de implementare se va realiza din contul mijloacelor Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, costul estimat fiind de aproximativ 1,3 mil. lei.  În același timp, costurile anuale pentru administrarea sistemului se estimează la circa 100 mii lei și vor fi acoperite din contul bugetului de stat, prin finanțarea centralizată a Agenției de Guvernare Electronică.
 
Implementarea prevederilor proiectului va permite completarea vidului în evidența centralizată a resurselor și sistemelor informaționale de stat existente și a celor ce urmează a fi implementate, ceea ce facilitează dezvoltarea haotică a acestora, dublarea dezvoltării unor soluții tehnice similare sau a datelor colectate și păstrate.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.