10
09 2021
98

SI RSSP va sta la baza Portalului guvernamental unic al serviciilor publice

Serviciile publice prestate de autoritățile publice din Republica Moldova vor fi integrate într-un sistem informațional ce va permite evidența electronică a acestora, dar și constituirea unei baze informaționale pentru dezvoltarea, în perspectivă, a Portalului guvernamental unic al serviciilor publice.
 
Executivul a aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la Registrul de stat al serviciilor publice, care include conceptul Sistemului informațional „Registrul de stat al serviciilor publice  (SI RSSP), Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al serviciilor publice și Metodologia cu privire la elaborarea regulamentului privind organizarea și prestarea serviciului public.

 

Astfel, SI RSSP va constitui sistemul unic de evidență a serviciilor publice prestate de autoritățile publice din RM, asigurând o claritate pentru potențialii beneficiari (cetățeni și mediul de afaceri) privind serviciile publice existente și prestatorii competenți să le presteze (autorități/instituții publice).

 

Totodată, sistemul va permite eficientizarea procesului de prestare a serviciilor publice și îmbunătățirea calității acestora, precum și crearea premiselor pentru o colaborare interinstituțională între diferiți prestatori de servicii publice asociate aceluiași eveniment de viață, urmărind sporirea calității și accesibilității serviciilor publice omogene.

 

Potrivit Regulamentului, datele disponibile în RSSP sunt publice și pot fi accesate fără necesitatea autentificării prealabile.

 

Conform notei proiectului, Registrul de stat al serviciilor publice va include, la primă etapă, toate serviciile prestate de ministere, alte autorități administrative centrale, Cancelaria de Stat și structurile organizaționale din sfera lor de competență, precum și  de persoanele juridice de drept privat care prestează servicii publice, în limitele competențelor prevăzute de lege.

 

În perspectivă, Registrul urmează a fi extins și cu date referitoare la serviciile publice prestate de autoritățile publice autonome față de Guvern și responsabile față de Parlament, precum și de autoritățile executive a administrației publice locale, care prestează servicii publice în domeniile proprii de activitate și servicii publice descentralizate.

 

În vederea dezvoltării și menținerii funcționalității, pentru primul an de implementare finanțarea SI RSSP se va realiza din mijloacele Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, costul estimat fiind de circa 1,8 mil. lei. În același timp, costurile anuale pentru administrare a SI RSSP se estimează la circa 300 mii lei și vor fi acoperite din contul bugetului de stat prin finanțarea centralizată Agenției de Guvernare Electronică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.