20
05 2020
488

Și solicitanții de azil vor procura polița medicală

În contextul declarării stării de urgență în sănătate publică la nivel național în perioada 16-30 iunie 2020, Cancelaria de Stat a elaborat și propune spre consultări publice un proiect de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe această perioadă. Astfel, autorii consideră necesară instituirea unor derogări de la prevederile Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legii privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și Legii ocrotirii sănătății. Conform proiectului, până la 31 decembrie 2020, solicitanții de azil aflați pe teritoriul Republicii Moldova vor avea aceleași drepturi și obligații în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală ca și cetățenii RM. Potrivit notei informative a proiectului, procurarea de către solicitanții de azil a poliței de asigurare medicală ar putea suplini bugetul CNAM cu circa 400 mii lei, ținând cont de faptul că, în momentul de față, în sistemul de azil al RM sunt înregistrați 90 solicitanți de azil. Procurarea poliței de asigurare medicală se va efectua din contul mijloacelor proprii ale solicitantului de azil sau din fondurile Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR), care este predispus de a acorda asistența în acest scop. Pe durata examinării cererii de azil și până la adoptarea unei decizii în acest sens, categoria respectivă de persoane nu dispune de dreptul de a procura polița de asigurare medicală obligatorie, fapt care limitează accesul lor la serviciile medicale și pune în pericol atât persoana, cât și sănătatea publică per ansamblu, în cazul unei îmbolnăviri de COVID-19, se spune în nota proiectului. În același timp, străinii care au drept de ședere în RM și sunt documentați cu acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, valabilitatea cărora a expirat în perioada de la începutul declanșării situației epidemice, ar putea beneficia, până la 15 august 2020, de statutul acordat în condițiile Legii privind regimul străinilor în RM, pentru aflarea și desfășurarea activităților în funcție de scopul solicitat. Derogarea va permite asigurarea respectării drepturilor a circa 3,5 mii de străini cu ședere legală în RM, precum și a măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19 prin asigurarea deservirii solicitanților de servicii fără crearea cozilor, dar și scutirii de răspundere administrativă a persoanelor din categoria menționată pentru încălcarea termenilor de ședere/aflare în RM în condiții legale. Proiectul poate fi consultat până la 29 mai curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.