12
11 2020
969

SIA CCDE: circulația documentelor electronice

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune spre consultări publice proiectul  ordinului cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de expediere și recepționare a documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a documentelor electronice (SIA CCDE). Proiectul stabileşte modul de circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, Banca Națională a Moldovei, băncile comerciale, prestatorii de servicii de plată, executori judecătorești și autoritățile publice emitente de mandate de executare, precum şi regulile de utilizare a SIA CCDE.
 
Astfel, SIA CCDE asigură schimbul cu documente ce confirmă deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidență fiscală a conturilor bancare/de plăţi, suspendarea operaţiunilor la acestea, soldul şi rulajul mijloacelor băneşti pe conturile bancare, ordinele incaso, mandatele de executare și documentele aferente acestuia, încheierea emisă de executorii judecătorești privind aplicarea măsurilor de asigurare a executării şi alte documente ce fac obiectul circulaţiei între SFS și participanții la sistem, va oferi posibilitatea înregistrării informaţiilor parvenite de la participanți despre deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor bancare/de plăţi ale persoanelor fizice şi juridice străine care nu dispun de obiecte impozabile, nu au obligaţii fiscale şi lipsesc în sistemul informațional al SFS, inclusiv pentru persoanele fizice rezidente care deţin act de identitate provizoriu, precum şi înregistrarea informaţiei despre conturile bancare/de plăţi, altele decât cele prevăzute la art.167 alin.(1) din Codul fiscal.
 
În acest caz, documentul electronic privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor bancare/de plăți va primi automat statutul „Recepționat”, iar ulterior va obține statutul „Acceptat” fără a fi necesară procedura de confirmare din partea SFS.
 
Documentele pot fi create prin două modalități: crearea manuală a documentelor la nivel de interfaţă sau încărcarea documentelor prin intermediul fişierului XML.
 
BNM, băncile și prestatorii de servicii de plată vor întocmi și expedia prin intermediul SIA CCDE la adresa SFS certificate privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor bancare/de plăţi; cotorul dispoziţiei de suspendare; informaţia privind executarea deplină sau parţială a ordinului incaso; comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare/de plăţi etc.
 
La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat expediază prin intermediul SIA CCDE, după caz, la adresa BNM, băncilor și prestatorilor de servicii de plată certificatul privind luarea la evidență (sau refuzul) a conturilor bancare/de plăţi; dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare/de plăţi ale contribuabilului; ordinul incaso, citația bancară, precum și solicitarea de informaţii privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate, precum şi alte date despre contribuabil, ce ţin de competenţa instituţiilor bancare.
 
În situaţiile excepţionale (cum ar fi lipsa energiei electrice, căderea infrastructurii de reţea, lipsa sau perturbări ale legăturilor Internet), expedierea şi recepţionarea documentelor electronice între SFS şi participanții la sistem se va relua odată cu încetarea acestor situaţii.
 
Totodată, este propusă abrogarea Ordinului IFPS nr. 284 din 19 aprilie 2012.
 
Documentul poate fi consultat până la 15 noiembrie 2020, propunerile fiind remise la adresa de email: diana.baesu@sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.