08
06 2022
143

SIA „e-AEO”: gestionarea automatizată a raporturilor juridice

Procedura de eliberare, suspendare, retragere, modificare și anulare a autorizației agentului economic autorizat (AEO) se va efectua prin intermediul sistemului informațional automatizat de gestionare a autorizației (SIA „e-AEO”), care reprezintă o soluție informatică, constituită din interconexiunea unui ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii, precum și infrastructură destinată utilizatorului pentru procesarea informației și formarea resursei informaționale privind gestionarea proceselor de aplicare, eliberare a autorizațiilor AEO, monitorizare și reevaluare a condițiilor de autorizare.
 
Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul modificărilor la Regulamentul privind procedura de eliberare, suspendare şi retragere a autorizației de AEO (Regulament), aprobat prin HG nr. 647/2014, realizarea cărora va permite gestionarea automatizată a raporturilor juridice și administrative ce derivă din reglementările naționale și internaționale ale AEO ca instituție de drept și va facilita schimbul de informații în raport cu mediul de afaceri (solicitanți/titular AEO). 
 
Se propune ca SIA „e-AEO” să devină parte componentă a Sistemului Informațional Integrat Vamal. Regulamentul de funcționare a SIA „e-AEO” urmează a fi aprobat de Serviciul Vamal (SV). Ca rezultat, comunicarea dintre SV și solicitantul/titularul AEO, inclusiv a deciziilor de acordare, suspendare, modificare, retragere, anulare, precum și prezentarea/solicitarea actelor / informațiilor se va efectua în mod electronic, prin intermediul SIA „e-AEO”.
 
Alte completări la Regulament prevăd că retragerea sau modificarea autorizației AEO produce efecte din ziua imediat următoare datei la care decizia SV privind retragerea sau modificarea autorizației AEO a fost adusă la cunoștința agentului economic. Autorizația se va anula dacă vor fi întrunite concomitent următoarele condiții:
1) decizia de acordare a autorizației a fost luată pe baza unor informații eronate;
2) titularul autorizației știa sau trebuia să știe că informațiile erau eronate;
3) decizia urma a fi diferită în cazul în care informațiile erau corecte.
 
Proiectul propune ca agenții economici care, la data intrării în vigoare a noilor reglementări (la data publicării în „MO”), vor deține statutul AEO, să comunice cu Serviciul Vamal doar prin SIA „e-AEO”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.