14
04 2020
600

SIA ESBS : evidența solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii

Guvernul a aprobat în ședința din 10 aprilie 2020 proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” (SIA ESBS). Acesta este destinat înregistrării, păstrării, utilizării informațiilor cu privire la solicitanţii de subvenţii și dosarele de subvenționare de la înregistrarea acestora și până la arhivarea datelor. Sistemul este unica sursă oficială de informaţii cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural. SIA ESBS va realiza următoarele funcții: • crearea şi dezvoltarea resursei informaţionale, precum şi repartizarea, stocarea, sistematizarea, actualizarea şi protecţia soluţiilor informaţionale a subvenţiilor, cu asigurarea concomitentă a unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal; • formarea resurselor informaţionale departamentale în domeniul agroindustrial; • înregistrarea producătorilor agricoli; • asigurarea evidenței solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii; • obţinerea informaţiei necesare pentru elaborarea politicilor de dezvoltare a sectorului agroindustrial; • asigurarea evidenţei statistice şi monitorizarea repartizării mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural; • asigurarea evidenţei cererilor de subvenţionare în scopuri fiscale. Implementarea proiectului nu necesită alocarea surselor financiare suplimentare din bugetul de stat, dat fiind faptul că sistemul respectiv a fost creat din bugetul AIPA pentru anul 2017. Totodată, implementarea proiectului în sensul dezvoltării şi menţinerii funcţionalităţii sistemului informaţional se va realiza din contul şi în limita alocaţiilor aprobate în acest scop în bugetul autorităţii publice centrale responsabile de politica de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural, precum şi din alte surse în conformitate cu legislaţia în vigoare. Calculele preliminare elaborate de Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică denotă că costul anual de întreţinere al sistemului constituie circa 500 mii lei. De menţionat că, odată cu aprobarea unui nou regulament de subvenţionare (actualul e în vigoare până în anul 2021), SIA ESBS urmează a fi ajustat la prevederile acestuia, iar cheltuielile suportate vor fi de circa 300 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.