Știri

SIA ESBS: „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții”

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a elaborat proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” (SIA ESBS). Documentul va fi discutat astăzi, 10 septembrie, în cadrul ședinței Secretarilor de stat.
 
SIA ESBS se va utiliza pentru crearea și dezvoltarea resursei informaționale, precum și repartizarea, stocarea, sistematizarea, actualizarea și protecția soluțiilor informaționale a subvențiilor, cu asigurarea concomitentă a unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Totodată, introducerea sistemului în funcțiune va permite formarea resurselor informaționale departamentale în domeniul agriculturii și mediului rural, precum și înregistrarea solicitanților și beneficiarilor de subvenții. Conform proiectului, participanți la sistem vor fi Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), MADRM, alte entități cu care vor fi încheiate acorduri de colaborare.

 

Exploatarea SIA ESBS va asigura pe viitor evidența solicitanților de subvenții și a dosarelor de subvenționare, obținerea informației necesare pentru elaborarea politicilor de dezvoltare în domeniul agriculturii și mediului rural, asigurarea evidenței statistice și monitorizarea repartizării mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Suplimentar, sistemul va deveni un instrument de evidență a cererilor de subvenționare în scopuri fiscale.

 

Proiectul prevede că SIA ESBS va avea trei blocuri funcționale: „Date despre solicitant”; ”Date despre proiect” și „Rapoarte”.

 

Accesul la informația din SIA ESBS va fi asigurată de administrator și va putea fi obținut de către participanții la sistem în baza unei cereri scrise și motivate adresate deținătorului sistemului. Terții vor avea acces informațional la datele din sistem, ceea ce presupune vizualizarea datelor numai în formatul individual permis pentru fiecare utilizator în parte, întrucât conținutul informațional al SIA ESBS este determinat atât de date publice, cât și de date cu acces limitat.

 

Accesul la datele din SIA ESBS va fi realizat  prin acordarea accesului public la informația cu caracter public plasată pe pagina web: www.aipa.gov.md; eliberarea unor documente pe suport de hârtie și în format electronic generate din SIA ESBS; acordarea accesului în limitele prevederilor actelor normative prin intermediul poștei electronice sau  altor mijloace de comunicații, prin intermediul altor sisteme informaționale interoperabile cu SIA ESBS. Extrasele din sistem se vor elibera la solicitare. Totodată, proiectul conține un punct aparte care interzice dezvăluirea datelor cu caracter personal extrase din SIA ESBS în scopuri ce contravin legii.

 

SIA ESBS va asigura interacțiunea și schimbul de date cu un șir de resurse informaționale automatizate, și anume: „Registrul de stat al populației, „Registrul de stat al unităților de drept”, „Registrul fiscal de stat”, „Registrul de stat al animalelor”, „Registrul vitivinicol” și alte sisteme informaționale automatizate, considerate necesare pentru implementarea și dezvoltarea SIA ESBS.

 

Proiectul vine și cu lista exhaustivă a actelor necesare pentru crearea dosarului solicitantului de subvenții, definește subiecții raporturilor juridice în domeniul creării și funcționării sistemului, reglementează atribuțiile, drepturile și obligațiile acestora.

 

Documentul  urmează a fi examinat și aprobat de Guvern.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

557 vizualizări

Data publicării:

10 Septembrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

sistem informaţional | AIPA | subvenţii | proiect hotarire guvern | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon