30
12 2019
752

Sistemele de alimentare cu apă transmise gratuit autorităților publice vor fi scutite de TVA

De rând cu drumurile, reţelele şi substaţiile electrice, reţelele de gaz, instalaţiile pentru extragerea apelor subterane şi alte obiecte similare transferate gratuit autorităţilor publice (sau, în baza deciziei lor, întreprinderilor specializate care folosesc şi exploatează obiectele respective conform destinaţiei), vor fi scutite de TVA fără drept de deducere, începând cu anul viitor, și sistemele de alimentare cu apă și de canalizare și sistemele centralizate de alimentare cu energie termică. Prevederea este inclusă în Legea nr.171 cu privire la modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020. Astfel, art. 103 din CF se completează cu o prevedere ce va stabili scutirea de TVA a articolelor menționate supra. De asemenea, legea completează lista mărfurilor scutite de TVA fără drept de deducere și scaunele cu rotile (poziția tarifară 8713) și mijloacele tehnice folosite exclusiv în scopuri legate de profilaxia dizabilităţii şi reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi. În același timp, se scutește de TVA fără drept de deducere plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free. Mărfurile supuse accizelor plasate în destinația magazinul duty-free amplasat în zona intrării pe teritoriul RM, magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic, după comercializare, la încheierea destinației vamale, sunt plasate sub regimul vamal de import cu perceperea drepturilor de import. Totodată, se vor scuti de TVA cu drept de deducere doar mărfurile livrate în magazinele duty-free, în redacția anterioară fiind scutite de TVA cu drept de deducere mărfurile livrate în magazinele, barurile şi restaurantele duty-free.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.