09
11 2018
1825

Sistemul fiscal din Moldova în comparație cu regiunea

În Republica Moldova și în România se aplică cele mai mici cote ale impozitului pe venit pentru persoanele fizice nu doar din regiune, dar și comparativ cu alte regiuni. Concluzia a fost făcută în cadrul seminarului cu genericul „Sistemul fiscal în Moldova în comparație cu regiunea. Reforma fiscală în Moldova”, organizat de „Mazars România” și „Taxaco Moldova”, în colaborare cu Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP). Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.MD” a fost partenerul informațional al evenimentului. În cadrul seminarului au fost trecute în revistă principalele modificări de ordin fiscal operate pe parcursul anului curent în Republica Moldova. În acest sens, s-a făcut referire la: • Modificările și completările Legii 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și anume extinderea listei activităților ce se pot practica în cadrul parcurilor IT, verificarea anuală obligatorie de către entitățile de audit a activității rezidenților parcului etc. • Implementarea, din luna mai 2018, a sistemului tichetelor de masă • Completarea Legii cu privire la spălarea banilor și finanțarea terorismului, la partea ce ține de entitățile raportoare. Astfel, în calitate de entități raportoare sunt persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase, entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate, unitățile de schimb valutar, alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200 mii de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sunt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele etc. • Aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 693 din 11.07.2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, prin care au fost unificate mai multe acte legislative ce țin de aplicarea impozitului pe venit și abrogarea normelor depășite. Prin această hotărâre au fost modificate și un șir de aspecte, cum ar fi majorarea deducerii cheltuielilor privind transportul organizat al angajaților de la 25 la 35 lei, precum și a deducerii cheltuielilor aferente asigurării cu hrană a angajaților de la 25 la 45 de lei. • Intrarea în vigoare, la 2 septembrie 2018, a Legii privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și necesitatea ținerii evidenței zilierilor de către beneficiar într-un registru special în pagini distincte și în ordine cronologică. O atenție deosebită a fost acordată reformei fiscale – Legii nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și Legii nr. 178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative. Participanții la seminar au fost informați despre principalele prevederi ce țin de declararea voluntară. Totodată, speakerii s-au referit la reducerea cotei impozitului pe venit pentru persoanele fizice, reducerea contribuției asigurărilor sociale achitate de angajator de la 23% la 18%, impozitarea plăților salariale ale angajaților din domeniul transportul rutier de persoane în regim de taxi, majorarea cuantumului scutirilor, precum și la alte aspecte ale reformei fiscale. Experții de la ”Mazars România” s-au referit la principalele aspect ale legislației fiscale din țara lor, făcând, totodată, o analiză comparativă cu situația din Republica Moldova. Astfel, în țara vecină sunt calificate ca venituri impozabile veniturile din activități independente, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, veniturile din cedarea folosinței bunurilor, cele din investiții, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din pensiile private, din premii și din jocuri de noroc, veniturile din transferul proprietăților imobiliare. În același timp, din categoria veniturilor neimpozabile fac parte indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, recompensele acordate conform legii din fonduri publice, despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare, veniturile primite de cetățeni străini pentru activitatea de consultanță desfășurată în România în conformitate cu acordurile de finanțare nerambursabilă încheiate de România cu alte state, cu organisme internaționale și organizații neguvernamentale etc. În România deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1950 lei și se oferă în funcție de numărul persoanelor aflate la întreținere. Astfel, pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere, deducerea constituie 510 lei; • pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere - 670 lei; • pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere - 830 lei; • pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere - 990 lei; • pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere - 1310 lei. O noutate în domeniul fiscal din România este prezentarea Declarației Unice, care înlocuiește alte 7 formulare, similar IPC18 în Republica Moldova. Aceasta se prezintă până la data de 15 martie. Totodată, începând cu 1 ianuarie 2018, contribuţiile sociale au fost transferate către salariaţi, iar contribuția de șomaj a fost exclusă. În cadrul seminarului au mai fost discutate aspecte ce țin de sistemul TVA în cele două țări, precum și aplicarea IFRS 16 Contracte de leasing. Cu detalii referitoare la aceste subiecte vom reveni în zilele următoare. Notă: „Mazars România” este o firmă de consultanță cu o experiență de peste 20 de ani în audit și consultanță financiară. „Taxaco Moldova” oferă, de 12 ani, o gamă largă de servicii de consultanță și contabilitate, resurse umane și audit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.