Știri

Sistemul sancționator: responsabilităţi divizate

Cele mai importante aspecte ce țin de mediul de afaceri din proiectul care vine să reducă presiunea sancționatorie asupra business-ului au fost discutate în cadrul ședinței unui grup de lucru al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Ședința, prezidată de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a fost organizată cu scopul de a evidenţia prevederile proiectului care cad sub responsabilitatea ministerului, dat fiind faptul că la 5 februarie s-a decis separarea acestuia în două părți – aspectele ce vizează mediul de afaceri, de care se va ocupa Ministerul Economiei și Infrastructurii și cele ce țin de competența organelor de urmărire penală, ce vor fi gestionate de Ministerul Justiției. Participanții au decis excluderea unui șir de prevederi din proiectul inițial, care generau neclarități. Astfel, atribuția de urmărire penală a Serviciului Vamal va rămâne în vigoare, deoarece, potrivit raportorilor, modificarea dată necesită o analiză mai profundă. S-a renunțat la modificarea unor competențe a organelor de drept – CNA, Procuratura, Poliția, Poliția de Frontieră. De asemenea, au fost eliminate unele modificări ce erau propuse la Codul contravențional – sancțiuni mai blânde, modificări la procedura de citare, contravenția flagrantă, excluderea competențelor ce țineau de administrația publică locală etc. Au fost excluse și prevederile ce țin de mediul înconjurător – infracțiunile ecologice, ce erau incluse în lista infracțiunilor pentru care se propunea liberarea inițială de răspundere penală. Raportorii au adus la cunoștință faptul că proiectul a primit deja avize din partea societății civile, mediului de afaceri și donatorilor, reprezentanții cărora au participat la discuție și și-au expus punctul de vedere. Astfel, s-a propus ca persoana să fie liberată de pedeapsa penală în cazul când a săvârșit pentru prima oară una dintre infracțiunile economice prevăzute de Codul penal: - art. 241 - practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător; - art. 2411 - practicarea ilegală a activităţii financiare; - art. 242 - pseudoactivitatea de întreprinzător; - art. 244 - evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor; - art. 2441 - evaziunea fiscală a persoanelor fizice; - art. 250 - transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz. Principalele condiţii de liberare de răspundere penală sunt înlăturarea încălcărilor și repararea prejudiciul cauzat, achitarea la bugetul de stat a unei sume egale cu valoarea dublă a limitei maxime a amenzii prevăzute de articolul corespunzător din Partea specială pentru infracțiunea economică. Partenerii de afaceri Aceștia au atras atenția că proiectul trebuie să fie corelat cu Foaia de parcurs pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, precum și au îndemnat responsabilii să analizeze minuțios riscurile ce pot apărea în implementarea acestuia, în mod special pentru sistemul financiar-bancar. Societatea civilă Reprezentanții societeății civile au menționat că nu este clară problematica proiectului. Care este mesajul principal ce îl transmit autoritățile prin acest proiect – toleranța statului cu privire la crimele economice sau eliberarea de răspundere pentru infracțiunile ușoare? De asemenea, aceştia au menționat că necesită a fi revizuită și noțiunea de spălare a banilor, propunând a fi racordată la modelul european, deoarece, potrivit lor, în proiectul dat această noțiune are o arie mult mai largă și se referă mai mult la evaziunea fiscală decât la însăși spălarea banilor. Societatea civilă a mai atras atenția la art. 2411 propus pentru a fi introdus în Codul penal, care nu reglementează pe deplin operațiunea financiară ilegală. Totodată, ei au spus că autorii ar trebui să se inspire din Codul rutier, unde este stipulat expres infracțiunea și pedeapsa, pe când proiectul de lege oferă o interpretare foarte largă. Mediul de afaceri Mesajul transmis de aceștia constă în urgentarea adoptării proiectului dat, deoarece, la moment, sunt privați de libertate mulți agenți economici din cauza implementării eronate a legislației. Ministerul Economiei şi Infrastructurii a îndemnat participanții la ședință să vină cu propuneri de îmbunătățire a proiectului pe dimensiunea economică, care vor fi discutate la viitoarea ședință. Reamintim că Ministerul Justiției, la propunerea Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, a elaborat un proiect de lege ce prevede instituirea unui mecanism de liberare de răspundere penală în cazul infracțiunilor care nu au fost săvârșite prin aplicarea constrângerii psihice, fizice și care nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei, nu au fost săvârșite de un grup criminal organizat sau organizație criminală. Proiectul dat face parte din pachetul de legi ce se referă la reducerea presiunii asupra mediului de business. Scopul lui constă în îmbunătățirea substanțială a climatului investițional prin reglementarea cu noi abordări, mai permisive, ce vor conduce la dezvoltarea şi atragerea investiţiilor străine.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

854 vizualizări

Data publicării:

14 Martie /2018 08:11

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon