29
10 2019
1452

Sistemul unitar de salarizare: mijloace suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor

Din alocațiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 2019, vor fi efectuate către bugetele autorităților administrației publice locale transferuri cu destinație specială în sumă de 294,3 mii lei și alte transferuri curente cu destinație generală în sumă de 2604,5 mii lei, în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor pentru implementarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. În Monitorul Oficial de vineri, 25 octombrie, a fost publicată Hotărârea nr. 498 din 23 octombrie curent privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019. Totodată, prin derogare de la Regulamentul privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea APL de nivelul II, alocațiile destinate instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal se vor repartiza instituțiilor respective în funcție de necesitățile identificate la nivel de fiecare instituție de învățământ. În nota documentului se menționează că majorările salariale survenite ca efect al implementării Legii au un impact financiar neuniform asupra unităţilor bugetare în funcţie de numărul şi categoriile de personal încadrate, fiind necesară evaluarea impactului şi a necesităţilor suplimentare de cheltuieli pe fiecare instituţie în parte. Totodată, în document se spune că redistribuirea alocațiilor pentru acoperirea parţială a cheltuielilor este prevăzută ca o măsură de moment, în condiţiile imposibilităţii iniţierii unei rectificări de buget. Reamintim că, în luna iunie curent, Guvernul a mai aprobat repartizarea din alocațiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 2019 a sumei de 33246,6 mii lei către bugetele APL în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor pentru implementarea prevederilor Legii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.