09
09 2021
140

Situația economică a gospodăriilor casnice în anul 2020

În anul 2020 veniturile medii lunare disponibile per persoană din cadrul unei gospodării casnice a constituit 3096,6 lei. Principala sursă de formare a veniturilor a fost activitatea salarială (50,2%), fiind urmată de veniturile din prestațiile sociale (19,3%), dintre care 14,5% sunt pensii, și veniturile din activitatea individuală agricolă. Transferurile din afara țării au contribuit la formarea veniturilor disponibile în proporție de 12,9%, denotă rezultatele Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (Cercetare) pentru anul precedent, realizată de Biroul Național de Statistică (BNS). Pentru Cercetare a fost utilizat un eșantion brut de circa 12,8 mii gospodării, care este unul reprezentativ la nivel național, pe medii de reședință și pe regiuni statistice: Nord, Centru, Sud și mun. Chișinău.
 

Potrivit datelor statistice, mărimea medie a unei gospodării casnice din Republica Moldova în anul 2020 a constituit 2,3 persoane. Gospodăriile formate maxim din 2 persoane constituie 65,0% din total, din 4 și mai multe persoane – 18,9%, iar gospodăriile numeroase (inclusiv din 5 și mai multe persoane) fiind caracteristice în special pentru mediul rural, iar cele mai puțin numeroase – pentru mediul urban.

 

Circa 31,1% din totalul gospodăriilor au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani: 49,0% – un copil, 37,1% – doi, iar 13,9% – trei și mai mulți minori. În mediul urban cele mai frecvente sunt cazurile gospodăriilor cu un singur copil, 17,6% față de 13,6% în mediul rural.

 

În funcție de tipul gospodăriei, se constată o preponderență a gospodăriilor formate dintr-o singură persoană (31,1%), după care urmează cuplurile familiale fără copii (25,7%) și cuplurile familiale cu copii (19,4%).

 

Autorii Cercetării susțin că structura veniturilor disponibile diferă pe categorii, fiind dependentă de caracteristicile socio-demografice ale gospodăriilor și mediul de reședință. Astfel, în mediul urban veniturile disponibile medii lunare ale populației au constituit 3695,2 lei per persoană, iar în mediul rural2702,2 lei.

 

În anul trecut a fost constatată o scădere a veniturilor pe măsura creșterii numărului de persoane în gospodărie: în cele formate dintr-o singură persoană veniturile (3690,1 lei) au fost de circa 1,8 ori mai mari comparativ cu cele din 5 și mai multe persoane (2105,8 lei per persoană).

 

La rândul său, în anul 2020 cheltuielile de consum medii lunare pe o persoană au constituit 2791,1 lei. Un nivel mai mare a cheltuielilor este constatat în mediul urban, fiind înregistrată, în mediu pe lună, valoarea de 3488,8 lei per persoană, iar în mediul rural – 2331,3 lei per persoană. Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar (43,5%), după care urmează cheltuielile pentru locuință, apă, electricitate și gaze (16,1%), îmbrăcăminte și încălțăminte (8,8%). În gospodăriile cu o singură persoană cheltuielile medii lunare de 1,7 ori depășesc cheltuielile familiilor cu 5 și mai multe persoane. Totodată, o gospodărie cu doar un copil în întreținere cheltuiește în medie per persoană de 1,5 ori mai mult decât o gospodărie cu 3 și mai mulți copii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.