18
03 2021
565

Situația social-economică a mun. Chișinău: salariile, industria și investițiile

În anul 2020 comparativ cu anul precedent producția industrială în capitală s-a micşorat cu 9,8% ca urmare a scăderii în industria prelucrătoare cu 10,8%, iar cifra de afaceri în industrie a fost în scădere cu 7,1%, potrivit publicației Situația social-economică a mun. Chișinău în ianuarie-decembrie 2020, elaborată de Biroul Național de Statistică.
 
De asemenea, în anul 2020 entitățile din sectorul real cu 5 și mai mulți salariați și instituțiile bugetare au realizat investiţii în active imobilizate în valoare de 19,2 mld. lei, în diminuare cu 0,6% față de anul 2019. Investiţiile în imobilizări corporale au constituit 18,8 mld. lei, fiind în creştere cu 1,5%, iar cele în imobilizări necorporale – 429,6 mil. lei, cu 47,6% mai puțin decât în 2019.

 

Din totalul investiţiilor realizate în 2020, cea mai mare pondere revine investiţiilor în construcţii inginerești, care au constituit 26,1%. Pentru realizarea procesului au fost utilizate preponderent mijloacele proprii ale investitorului, care au constituit 10,9 mld. lei, reprezentând 56,9 % din valoarea totală a mijloacelor utilizate pentru realizarea investiţiilor. În același timp, pe parcursul anului precedent pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare au fost utilizate 2,7 mld. lei, ceea ce constituie 14,0% din totalul investiţiilor.

 

 

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui salariat din municipiul Chișinău în trimestrul IV al anului 2020 a fost de 10390,9 lei, în creștere față de perioada respectivă a anului precedent cu 12,6%, depăşind media pe ţară cu 17,3%.

 

În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit 9980,9 lei, cu 18,9% mai mult faţă de trimestrul IV din 2019, iar în sectorul economic acest indicator a constituit 10470,9 lei şi a crescut cu 11,5%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.