18
03 2020
1218

Situațiile financiare ale întreprinderilor de stat vor fi supuse auditului extern obligatoriu

Situațiile financiare anuale ale întreprinderilor de stat vor fi supuse auditului extern obligatoriu, iar situațiile financiare anuale ale întreprinderilor municipale – în cazul în care acestea fac parte din categoria entităţilor mijlocii, a entităţilor mari sau a entităţilor de interes public, în corespundere cu legislaţia contabilă. În Monitorul Oficial din 17 martie a fost publicată Legea nr. 19 din 20 februarie 2020 pentru modificarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, precum și Decretul de promulgare al legii. Potrivit noilor prevederi, dacă valoarea tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul acesteia depășește 10 mii lei, acesta se va considera tranzacţia cu conflict de interese. Anterior pragul era stabilit la depășirea acesteia a 1% din valoarea activelor nete ale întreprinderii conform ultimelor situaţii financiare, sau 400 mii lei. De asemenea, întreprinderea de stat/municipală va fi obligată să plaseze pe pagina sa web oficială și pe pagina web oficială a fondatorului statutul întreprinderii, regulamentele interne, raportul anual al întreprinderii și rapoartele de audit. În același timp, raportul anual al întreprinderii va conține și informația despre numărul personalului angajat, despre locurile de muncă nou-create și salariul mediu lunar pe întreprindere. Salariile persoanelor cu funcții de conducere (fondatori, membri ai consiliilor de administrație, administratori, membri ai comisiei de cenzori) vor fi indicate separat. Întreprinderile vor mai fi obligate să onoreze solicitările din partea instituțiilor mass-media și a societății civile în conformitate cu legislația cu privire la accesul la informație.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.