27
01 2020
724

SNCSP: elaborarea și implementarea treptată

Implementarea treptată a standardelor de contabilitate este mai eficientă decât implementarea integrală. Prin urmare, este necesar să se elaboreze toate standardele, iar aprobarea și implementarea acestora să se efectueze treptat, în conformitate cu prioritățile stabilite, asigurând dezvoltarea sistemelor informaționale aferente și instruirea contabililor din sectorul public. Consiliul pentru Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP) va examina și va stabili ordinea și perioada de aprobare și implementare a acestora, se constată în modificările și completările Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea SNCSP, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.159. Amintim că scopurile reformei sunt îmbunătățirea evidenței contabile și a calităţii raportării financiare prin aplicarea contabilității de angajamente modificată, bazate pe principiile fundamentale ale Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS), iar printre obiective se regăsesc elaborarea și aprobarea cadrului legislativ și normativ relevant, actualizarea Sistemului Informaţional Integrat de Evidenţă Contabilă în Autorităţile Publice, fortificarea capacităților pentru implementarea SNCSP și, evident, implementarea acestora. Documentul care a intrat în vigoare la 24 ianuarie curent prevede redefinirea sarcinilor. Astfel, actuala redacție a sarcinilor include descrierea operațiunilor și întocmirea formulelor contabile în baza SNCSP elaborate; ajustarea Planului de conturi contabile în baza acestora, precum și elaborarea Indicaţiilor metodologice privind aplicarea SNCSP. De asemenea, alte sarcini sunt modificarea si/sau completarea cadrului normativ pentru ajustarea și trecerea treptată la unele reguli din proiectele SNCSP elaborate în baza IPSAS, identificarea și stabilirea ordinii de implementare a standardelor după aprobarea şi publicarea SNCSP. Totodată, este prevăzută modificarea treptată a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice în baza regulilor din SNCSP. Conform Conceptului, de menţinerea şi ajustarea sistemului informaţional la modificările cadrului normativ, proceselor de elaborare şi executare a bugetelor, mecanismelor de gestionare a finanţelor publice, precum şi la solicitările utilizatorilor de îmbunătăţire al acestuia, este responsabilă I.P. “Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF). În acest scop, în cadrul instituției, activează un grup de persoane specializate atât în domeniul tehnologiilor informaţionale, cât şi în domeniul evidenţei contabile. Menționăm că autorii Conceptului indică și beneficiile preluării regulilor din IPSAS, acestea fiind evidente și urmează să asigure sporirea calității planificării strategice, elaborării politicilor bugetar-fiscale, gestionării finanțelor publice și sporirea eficienței în alocarea resurselor bugetare, a integrității prevederilor bugetului, contabilității financiare și raportării statistice, a transparenței raportării financiare. De asemenea, implementarea SNCSP va îmbunătăți gestionarea activelor statului, va oferi posibilitatea de adaptare mai ușoară la schimbări, dar și cea de comparare cu rapoartele financiare ale altor țări. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.182 din 31 ianuarie 2019 a fost publicat în MO al RM vineri, 24 ianuarie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.