18
02 2020
557

Societatea pe acțiuni „Aeroporturile Moldovei”?

Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și Î.S. „Moldaeroservice” pot fi absorbite prin fuziune de către Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”, care va fi reorganizat în S.A. „Aeroporturile Moldovei”. Agenția Proprietății Publice a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, care a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali. Prin acest proiect autoritățile intenționează crearea unui agent economic puternic, cu potențial investițional. Totodată, documentul este elaborat în scopul neadmiterii prejudicierii intereselor statului prin prisma pierderii bunurilor cu valoare semnificativă, precum și pentru eficientizarea activității întreprinderilor menționate și reducerea cheltuielilor administrative. În nota documentului se menționează că, analizând principalii indicatori ai activității economico-financiare ale Î.S. „Moldaeroservice”, Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”, se atestă că fuziunea acestora prin absorbție este soluția optimă pentru soluționarea problemelor existente la întreprinderile respective. Potrivit proiectului, APP, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a documentului, va institui comisia de transmitere a patrimoniului Î.S.„Moldaeroservice” și Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” către Î.S.„Aeroportul Internațional Mărculești”, care deţine bunuri imobile în gestiune, în care pot fi amplasate utilajele, echipamentele si angajații. Totodată, acesta dispune de infrastructura şi utilajele necesare pentru activitatea stabilă, iar conducerea întreprinderii are strategii clare de dezvoltare. Respectiv, din cele 3 întreprinderi analizate, aceasta deține potențialul pentru a fi întreprinderea absorbantă. În nota proiectului se mai menționează că, ca urmare a procesului de fuziune, activele întreprinderii vor crește cu circa 400 mil. lei, iar cheltuielile generale și administrative se vor reduce cu 4 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.