07
09 2018
1132

Societățile de audit vor aplica măsuri de precauție privind clienții

În Monitorul Oficial de astăzi, 7 septembrie 2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea Ordinului nr. 63 din 10 august 2009 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditori întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Măsurile de precauție privind clienții, pe care auditorii le vor întreprinde, sunt prevăzute în art.5 al Legii. Acestea se referă la identificarea și verificarea identității clienților în baza actelor de identitate, precum și a documentelor, datelor sau informațiilor obținute dintr-o sursă credibilă și independentă. De asemenea, acțiunile vizează identificarea beneficiarului efectiv și adoptarea de măsuri adecvate și bazate pe risc pentru verificarea identității acestuia, astfel încât entitatea raportoare să aibă certitudinea că cunoaște cine este beneficiarul efectiv, inclusiv adoptarea unor măsuri rezonabile pentru a înțelege structura proprietății și structura de control ale clientului. Societățile de audit și auditorii întreprinzători individuali vor desfășura monitorizarea continuă a relației de afaceri, inclusiv examinarea tranzacțiilor încheiate pe toată durata relației respective, pentru a se asigura că tranzacțiile realizate sunt conforme cu informațiile deținute de entitățile raportoare referitoare la client, la profilul activității și la profilul riscului, inclusiv la sursa bunurilor și că documentele, datele sau informațiile deținute sunt actualizate. Aceste măsuri vor fi desfășurate până la inițierea relațiilor de afaceri, la efectuarea tuturor tipurilor de tranzacții ocazionale, în cazul organizatorilor jocurilor de noroc, în momentul colectării câștigurilor, în momentul punerii unei mize ori în ambele cazuri atunci când efectuează tranzacții în valoare de cel puțin 40000 de lei, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele. De asemenea, măsurile se vor întreprinde atunci când există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, independent de derogări, scutiri sau limite stabilite sau privind veridicitatea, suficiența și precizia datelor de identificare obținute anterior. Aceste măsuri de precauție se vor lua și în cazul persoanelor care comercializează bunuri, atunci când efectuează tranzacții ocazionale în numerar în valoare de cel puțin 200000 de lei, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele. Ordinul publicat mai prevede că societățile de audit și auditorii întreprinzători individuali vor ţine evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor efectivi pentru fiecare client în parte şi le vor prezenta, la cerere, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor sau Consiliului de supraveghere a activității de audit. Precizăm că Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a intrat în vigoare la 23 februarie curent, iar sub incidența ei cad instituțiile financiare, unitățile de schimb valutar, societățile de registru, societățile de investiții, Depozitarul central unic, operatorii de piață, asigurătorii, organizațiile de microfinanțare, asociațiile de economii și împrumut, avocații, notarii și alți liber-profesioniști, societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.