06
04 2020
1132

Societățile pe Acțiuni: drepturile și obligațiile acționarilor sunt extinse

În Monitorul Oficial din 2 aprilie curent a fost publicată Legea nr. 18 din 20 februarie 2020 pentru modificarea Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni. Documentul prevede că acționarii vor avea dreptul de a introduce nelimitat puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, precum și de a adresa întrebări și prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse. De asemenea, legea prevede instituirea obligației societății de a răspunde în termeni stabiliți la întrebările adresate de acționari privind subiectele de pe ordinea de zi a adunării generale. Totodată, au fost introduse aspecte ce se referă la reprezentanța acționarilor, la exercitarea votului prin reprezentare și soluționarea conflictelor de interese la desemnarea reprezentantului. În același timp, din Legea privind societățile pe acțiuni a fost exclusă limitarea potrivit căreia persoanele cu funcții de răspundere ale societății, cu excepția membrilor consiliului acesteia, nu pot fi reprezentanți ai acționariatului. Potrivit noilor prevederi, în contractul de societate vor fi incluse și alte informații obligatorii, precum numărul de acțiuni emise pentru orice aport la capital, cuantumul sau o estimare a tuturor cheltuielilor de înființare și înregistrare a societății, date privind orice avantaj special acordat oricărei persoane care a participat la constituirea societății și valoarea fixată în cazul în care cea nominală nu a fost stabilită la constituirea societății. De asemenea, va fi implementată cerința UE ce prevede că statutul societății va conține și informația despre aporturile nebănești depuse în capitalul statutar. Raportul de evaluare a aportului va fi anexat la statutul societății, devenind parte componentă a acestuia, inclusiv pentru înregistrare la organul înregistrării de stat. Totodată, legea prevede creșterea graduală a mărimii minime a capitalului social de la 20 mii lei, stabilite la momentul actual, până la 600 mii lei începând cu 1 ianuarie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.