21
01 2021
460

Soldul creditelor și depozitelor, în creștere

La sfârșitul lunii noiembrie 2020 soldul creditelor în economie a constituit 48 mld. lei și a sporit cu 9% faţă de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2019, denotă datele din Informația operativă cu privire la evoluția social-economică a RM publică de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Soldul creditelor în monedă națională a demonstrat o creștere cu 13,7% față de noiembrie 2019, iar a celor în valută străină – cu 1,5%.
 
Conform datelor oficiale, în portofoliul de credite acordate cea mai mare pondere  (23,7%) revine creditelor direcționate în sectorul comerțului, urmate de cele pentru procurarea/construcția imobilului (17,2%), de consum (16,8%), în sectorul agriculturii (8,2%) și industriei alimentare (8,1%).

 

Cea mai intensă creștere a fost înregistrată la creditele acordate pentru procurarea/ construcția imobilului, volumul cărora s-a majorat față de noiembrie 2019 cu 27,4%, fapt explicat inclusiv prin buna implementare a Programului „Prima casă”.

 

Statisticile demonstrează că gradul de acoperire a creditelor prin depozite a fost în perioada de referință la nivel de 155,8%. Aceasta, în opinia experților, indică că există resurse pentru intensificarea creditării, iar băncile licențiate au lichiditatea necesară pentru finanțarea economiei.

 

Soldul datoriei la credite neperformante ca pondere în soldul total al datoriei la credite, după 2 ani de evoluție ascendentă, înregistrează o tendință de diminuare de la 18,5% în luna noiembrie 2017 (când a fost atins nivelul maxim) până la 8,1% în luna februarie 2020. Diminuarea ponderii creditelor neperformante s-a datorat faptului că băncile au aplicat unele proceduri noi (separarea activelor „bune” de cele „rele” etc.), care au condus la reducerea stocului acestora. Accentuarea riscului de neachitare a obligațiilor creditare în rezultatul declarării situației de urgență a determinat majorarea soldului creditelor neperformante până la 8,9% în luna august, iar în luna noiembrie 2020 acest sold s-a diminuat până la 7,9%.

 

În scopul atenuării impactului efectelor generale de pandemia COVID-19 pentru perioada de urgență, Banca Națională a Moldovei a întreprins unele măsuri de relaxare a politicii monetare. Astfel, la data de 6 noiembrie 2020 a fost diminuată rata de bază de la 2,75% până la 2,65%. Concomitent, a fost majorată norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă până la 30%.

 

Datele din Informația operativă arată că soldul depozitelor la sfârșitul lunii noiembrie 2020 sa majorat cu 14,5%, atingând un volum de 74,8 mld. lei. Soldul depozitelor în monedă națională a constituit 58,9% din volumul total, fiind în creștere cu 13,7% față de noiembrie 2019, iar în valută străină s-a majorat cu 15,8% față de noiembrie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.