17
02 2022
279

Soldul mijloacelor bănești la conturile CNAS la 1 februarie

Datele din Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat publicat de Casa Națională de Asigurări Sociale denotă că, în luna ianuarie a anului 2022, în BASS au fost acumulate venituri în sumă totală de 3188,7 mil. lei sau 10,2% din planul anual stabilit de 31224,2 mil. lei.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 1311,6 mil. lei sau 7,1% din suma anuală prevăzută de 18367,7 mil. lei. Suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 215,0 mil. lei sau cu 19,6% faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2021.

 
Alte venituri au fost încasate în sumă de 29,9 mil. lei. Partea preponderentă din suma totală a altor venituri sau 29,8 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care a fost în creştere comparativ cu perioada respectivă a anului precedent cu 37,7%.
 
Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1847,2 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
– 822,2 mil. lei sunt destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 8,5% din suma anuală prevăzută de 9618,9 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 231,3 mil. lei sau cu 39,2% mai mari;
– 1025,0 mil. lei pentru acoperirea deficitului de venituri proprii ale BASS şi au constituit 35% din planul anual stabilit.
 
Cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 2465,6 mil. lei sau 7,9% din suma anuală planificată de 31224,2 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2021, suma cheltuielilor executate în perioada de raportare a anului curent a fost mai mare cu 326,3 mil. lei sau cu 15,2%.
 
În luna ianuarie a anului 2022, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale ale BASS cu 723,1 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 februarie 2022 a constituit 783,5 mil. lei.


via | cnas.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.