19
10 2017
831

Șomerii vor presta servicii de interes social. Ca în Europa

Un proiect ce prevede expres că doar șomerii înregistrați la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social vor presta activități de interes social a fost susținut de Guvern. Potrivit ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș , tipul acestor lucrări, calcularea numărului de ore, evidența și controlul activităților de interes comunitar urmează a fi stabilite de Guvern. Totodată, pentru a preveni abuzurile din partea administrației publice locale , orele de prestare a activităților menționate se vor calcula proporțional cuantumului social de care beneficiază familia, dar nu va depăși 40 ore pe lună. La stabilirea venitului global al familiei se vor lua în considerare veniturile obţinute în formă bănească din munca retribuită, din toate tipurile de activitate antreprenorială, veniturile realizate din folosirea terenurilor agricole şi a loturilor de pământ, precum şi alte tipuri de venituri, inclusiv cele din proprietate. În cazul prestațiilor de asigurări şi asistenţă socială, se iau în calcul cuantumurile stabilite. Vor face excepție de la aceste prevederi familiile pentru care suma stabilită a ajutorului social este de până la inclusiv 30% din nivelul venitului lunar minim garantat sau șomerii din cadrul familiilor beneficiare care se află în situații ce nu ar permite antrenarea în asemenea activități, a specificat ministrul. Valoarea a 30% din nivelul venitului lunar minim garantat la moment constiuie 288 lei. Documentul mai reglementează responsabilitățile primarului în desdășurarea activităților de interes comunitar, printre care - elaborarea planului anual de acțiuni de interes comunitar, ținerea evidenței persoanelor care realizează aceste activități, asigurarea securității muncii respectivelor persoane. În proiect se menționează că includerea activităților de interes comunitar în programul de ajutor social este o nouă abordare în sistemul de asistență socială și asigură trecerea de la soluțiile învechite de tip pasiv la cele active, practici aplicate în multe țări membre UE.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.