03
04 2020
1575

Сonceptul de „antreprenor independent”

Antreprenorul independent va fi obligat să țină evidența vânzărilor şi procurărilor într-o modalitate simplificată, elaborată și aprobată de Ministerul Finanțelor, cu coordonarea preliminară a Ministerului Economiei și Infrastructurii. În cazul vânzărilor cu achitare la contul bancar, acesta urmează să utilizeze facturi (sau alte documente legale) pentru efectuarea livrării (eliberării) mărfurilor vândute către cumpărător, în modul stabilit de Guvern. Veniturile din vânzări în activitatea independentă se propune a fi calculate conform prevederilor Codului fiscal și să fie raportate în declarația anuală pe venit a antreprenorului independent, prezentată SFS în forma și modul stabilit. Cu această prevedere poate fi completată Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Legea nr.845/1992), fiind inclusă în proiectul de lege ce ține de modificarea unor acte normative elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și propus pentru consultări publice. În opinia autorilor, proiectul „introduce și definirea conceptului nou de „antreprenor independent”, acesta cuprinzând titularul de patentă de întreprinzător și antreprenorul de activitate independentă”. Antreprenor independent (AI) este persoana fizică rezidentă cu capacitate de exercițiu, care, nefiind îngrădită în drepturi, inițiază și desfășoară activitate de întreprinzător (antreprenoriat) în conformitate cu legislația, în mod individual, în baza muncii proprii, fără constituirea unei forme organizatorico-juridice și fără a fi supus înregistrării de stat în sensul Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali. Astfel, Legea nr.845/1992 va fi completată cu art. 31 „Antreprenorul independent”, care prevede că acesta desfășoară activitatea în baza următoarelor acte permisive: a) patenta de întreprinzător; b) permisul pentru activitate independentă. Conform proiectului, permisul pentru activitate independentă este un act permisiv în sensul Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, care atestă dreptul titularului (antreprenorului independent) de a desfășura activitatea independentă, cu toate drepturile și obligațiile prevăzute pentru această formă de antreprenoriat. Se propune ca acesta să fie eliberat, reperfectat, suspendat, reluat și retras de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în conformitate cu prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și ale legii ce urmează a fi adoptată. Se preconizează că permisul va fi eliberat gratuit, pe termen nelimitat, la cererea solicitantului. În cazul susținerii propunerilor, permisul va oferi posibilitatea de activitate legală în unul din următoarele genuri de activitate de întreprinzător: comerțul cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor); transmiterea bunurilor imobiliare proprii în posesie sau folosință; achizițiile de produse de fitotehnie și/sau de horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal. Totodată, modificările prevăd acordarea permisiunii antreprenorului independent de a desfășura 3 activități în baza permiselor (fiecare activitate cu permis separat). Particularitățile asigurării sociale și medicale în cadrul activității independente vor fi stabilite în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat și Legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul respectiv. Autorii propun ca antreprenorul independent să fie exonerat de ținerea contabilității și prezentarea situațiilor financiare și statistice, cu excepția prezentării declarației anuale pe venit, stabilită conform legislației fiscale. Proiectul prevede majorarea limitei volumului de vânzări pe AI de la 600 mii lei la 1,2 mil. lei; oferirea oportunității pentru antreprenorul independent de a beneficia de programele de suport din partea statului, prin ODIMM, pentru a crește sustenabil. Este propusă și stabilirea moratoriului pentru 2021-2022 la controalele și sancțiunile fiscale și contravenționale pentru patentarii care vor migra către AI. În această perioadă controalele fiscale vor fi de natură consultativă. Pe durata moratoriului patentarii care vor migra către AI vor fi scutiți de calcularea și plata impozitului pe venit. La rândul său, Guvernul urmează să asigure posibilitatea eliberării și gestionării, până în decembrie 2020, a patentelor și permiselor pentru AI prin SIA GEAP, începând cu 01.01.2021, iar persoanele care vor desfășura AI la data intrării în vigoare a proiectului, vor putea să se reînregistreze la SFS gratuit. Patentele vechi vor fi lăsate până la expirarea valabilității. În viziunea autorilor, aprobarea inițiativelor va facilita dezvoltarea antreprenorului independent prin îmbunătățirea cadrului de reglementare, transparentizarea și disciplinarea activității de întreprinzător, susținerea în cadrul programelor de stat a dezvoltării afacerii, cu migrarea ulterioară a acestora către forme tradiționale de antreprenoriat – întreprinderi (societăți comerciale, în sensul Codului civil).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.