17
09 2021
123

Spațiu informațional unitar pentru evidența contravențiilor

Proiectul Conceptului Sistemului informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au comis contravenţii și a Regulamentului cu privire la evidenţa unică a contravenţiilor, a cauzelor contravenționale şi a persoanelor care au săvârşit contravenții a fost înaintat de către Ministerul Afacerilor Interne pentru examinare în cadrul ședinței secretarilor de stat.
 
Sistemul constituie baza formării Registrului contravenţiilor, ce va include totalitatea informaţiei sistematizate cu caracter contravenţional. La rândul său, Registrul reprezintă un spaţiu informaţional unitar şi va constitui unica sursă oficială de informaţii cu caracter contravenţional pentru participanţii la sistem şi pentru toate sistemele informaţionale ale autorităţilor administraţiei publice centrale care utilizează şi prelucrează astfel de tipuri de date. Datele Registrului se vor considera corecte şi veridice până la proba contrarie.

 

Conform proiectului, obiectele Registrului sunt cauzele contravenţionale în proces de examinare și cele soluţionate, dar și documentele emise şi actele procesuale încheiate în cadrul procesului contravenţional, precum și persoanele fizice și juridice în a căror privinţă a fost pornit procesul contravenţional, proprietarii sau posesorii mijloacelor de transport anunţate în căutare etc.

 

Modul de înregistrare și evidență a contravențiilor, actelor de evidenţă emise în cadrul procesului contravențional, modul de organizare şi funcţionare a resursei informaţionale, tipul formularelor, cerinţele faţă de protecţia datelor la colectarea, acumularea, actualizarea, păstrarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor cu caracter contravenţional și procedura de acordare a accesului vor fi stabilite în Regulamentul cu privire la evidenţa unică a contravenţiilor, a cauzelor contravenționale şi a persoanelor care au săvârşit contravenții.

 

Sistemul informațional va fi implementat în baza sistemului de evidenţă a contravenţiilor deja existent şi funcţional, iar costurile necesare realizării dezvoltării şi mentenanţei acestuia se vor acoperi din contul bugetului de stat aprobat. Costul total anual estimativ este de 1,036 mil. lei. Este preconizat că posesor și deținător al sistemului va fi MAI.

Documentul urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.