09
06 2018
1179

Sporul la salariu va combate exodul de cadre medicale

Personalul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă vor beneficia de plăți de stimulare în limita cheltuielilor de personal aprobate autorităților pentru anul 2018. Hotărârea cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului сu privire la condițiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial din 8 iunie curent. Astfel, condițiile de acordare a plăților de stimulare se vor stabili prin acte interne, emise de către directorii autorităților menționate. Plățile de stimulare au un caracter temporar și se vor anula odată cu elaborarea noilor condiții de salarizare, în contextul sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar. Sporul la salariile specialiştilor Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică rezidă din faptul că salariul de bază al acestora este cel mai mic din sistemul sănătăţii, se spune în nota documentului. Totodată, rolul şi importanţa specialiştilor a crescut semnificativ, în mare parte prin apariţia noilor direcţii de activitate, cum ar fi supravegherea maladiilor netransmisibile, promovarea sănătăţii, urgenţele de sănătate publică, etc. Măsura are ca scop crearea unui mecanism de motivare profesională a specialiștilor, mai ales că în acest domeniu exodul de personal este la un nivel foarte ridicat. În același timp, hotărârea prevede că personalul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui va beneficia de un spor lunar pentru promovarea donării de sânge voluntare și neremunerate în mărime de 40 % din salariul de funcție. Costul estimativ al cheltuielilor de personal pentru Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică va constitui circa 64 003,1 mii lei, care se încadrează în alocaţiile aprobate în anul 2018 la capitolul cheltuieli de personal - 150 143,6 mii lei. Notă: În prezent salariul de bază al unui medic din domeniul vizat constituie 1540 lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.