14
06 2018
1516

Sporuri lunare pentru eficiență în serviciu

Funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, vor beneficia de un spor lunar pentru eficienţă în serviciu în mărime de până la 1,5 salarii de funcţie. Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern în sensul implementării Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020, care a fost elaborat întru aducerea în concordanță a unor hotărâri cu prevederile unor acte legislative ce au servit drept temei de modificare a cadrului legal în domeniul salarizării în sectorul bugetar, transmis în competența Ministerului Finanțelor. De un spor lunar pentru eficienţă în activitate în mărime de până la 1,5 salarii de funcţie pot beneficia și funcţionarii publici din cadrul Comisiei Electorale Centrale. Modul şi condiţiile de plată a sporului lunar se aprobă de către directorul CEC. Totodată, proiectul prevede că specialiștii ce au contribuit la realizarea măsurilor de protecţie a mediului, indiferent de apartenenţa departamentală, nu vor mai fi premiați până la 5% din mijloacele acumulate în Fondul ecologic național. De asemenea, angajaţii organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării şi inovării, inclusiv conducerea Academiei de Ştiinţe, angajaţii aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Ştiinţe, Secţiilor de Ştiinţe şi alte categorii de angajaţi, inclusiv muncitorii, pot beneficia de premii unice cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se vor plăti din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv. Cuantumul premiului unic nu va depăşi un salariu de funcţie al salariatului premiat. Documentul mai specifică că ajutorul material acordat se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune în caz de transfer al funcţionarilor între autorităţi publice distincte, de suspendare sau de încetare a raporturilor de serviciu prin demisie sau eliberare din funcţie înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepţia transferului în cadrul aceleiaşi autorităţi publice sau în cazul în care salariatul şi-a încetat sau şi-a suspendat activitatea. Proiectul poate fi consultat până șa 28 iunie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.