29
06 2016
2605

Spune "nu" salariului in plic

Inspectoratul Fiscal de Stat atenționează cetățenii care primesc „salarii în plic”, dar și angajatorii acestora, cu privire la faptul că economia subterană subminează finanțarea sistemelor de securitate socială, împiedică desfășurarea unor politici economice coerente și poate conduce la distorsionarea echității sociale. Salariul neachitat oficial este un fenomen care agravează atât economia, cât și societatea în ansamblu și are efecte nefaste atât pentru angajat, cât și pentru angajator. Practica achitării de „salarii în plic” reprezintă o încălcare a legislației care lasă o amprentă nefastă asupra viitorului. Astfel, fiecare persoană, care primește salariu „în plic” și desfășoară „munca la negru” urmează să conștientizeze dezavantajele acestora:
  • nu va beneficia de reducerea normei de timp ca urmare a condițiilor de muncă;
  • nu va primi îndemnizație de concediere sau aceasta este diminuată în funcție de salariul declarat;
  • nu va avea dreptul la concediul legal de odihnă plătit și alte concedii legal reglementate pentru evenimente deosebite (căsătorii, deces, nașterea unui copil în familie), pentru studii etc. sau este limitat în aceste drepturi;
  • nu va fi asigurat pentru riscuri previzibile și imprevizibile (invaliditatea, accidente, boală, maternitatea, bătrânețea, decesul) sau beneficiază de asigurare minimală;
  • nu va avea dreptul la îndemnizații pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale și accidente de muncă sau acestea sunt diminuate în funcție de salariul declarat;
  • nu va beneficia de prestații și asistentă pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă cum sunt: îndemnizația pentru trecerea temporară la altă muncă, îndemnizația pentru reducerea timpului de muncă și pentru carantină, ajutoare pentru diferite proteze, tratament balnear gratuit sau parțial gratuit și reabilitare profesională sau acestea sunt diminuate în funcție de salariul declarat;
  • nu va beneficia de îndemnizația pentru maternitate (concediu de maternitate) precum și pentru creșterea copilului de până la 3 ani sau îngrijirea copilului bolnav sau aceasta este diminuată în funcție de salariul declarat;
  • nu se va bucura de protecția legală;
  • nu va exercita drepturile colective constituțional cum sunt: dreptul la asociere în sindicate, la negocierea contractului colectiv de muncă;
  • va fi limitat dreptul la creditare bancară etc.
În consecință, muncind în afara cadrului legal sau primind salariu „in plic", lucrătorul suportă de unul singur toate riscurile și consecințele negative ale acestei opțiuni pe piața muncii. Deci, prin declararea valorii integre a salariului, atât drepturile angajatului, cât ale angajatorului sunt protejate de Codul muncii și alte acte normative specializate. În același timp, Inspectoratul Fiscal de Stat informează despre faptul că lucrătorii pot telefona la organul fiscal, la numărul de telefon: 080001525 sau pot înainta о petiție referitor la cazurile de munca ilegală sau eliberarea salariului ,,in plic" cu indicarea concretă a denumirii, sediului și/sau codului fiscal al întreprinderii la care este angajat muncitorul sau la care activează, cu indicarea numelui, prenumelui, codului personal și informația de contact a angajatului și/sau altor date de care dispune. Confidențialitatea datelor persoanei care a sesizat organul fiscal va fi asigurată, după necesitate, de către colaboratorii fiscali.
via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.