28
08 2017
828

Сriteriile de evaluare a dosarelor de subvenţionare

În Monitorul Oficial din 25 august curent a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu privire la aprobarea criteriilor de evaluare a dosarelor de subvenționare.

Astfel, Comitetul de evaluare și autorizare va determina dosarele câștigătoare în baza a 10 criterii:

1. termenul de recuperare a investiției;

2. valoarea investiției efectuate în exploatația agricolă;
3. corespunderea exploatației agricole tehnologiilor moderne din domeniu;

4. gradul de reânnoire;

5. corelația dintre sursele proprii și cele din împrumut;

6. contribuția la sporirea exporturilor;
7. numărul locurilor de muncă deschise adiţional în urma investiţiei;
8. lipsa restanţelor la bugetele de toate nivelurile;

9. amplasarea proiectului;

10. atragerea tinerilor/femeilor în agricultură.

Fiecare din aceste criteriile de evaluare pot acumula de la 1 până la 10 puncte. Comitetul de evaluare și autorizare va lua în considerare criteriile la momentul depunerii cererii de solicitare a sprijinului financiar.

Potrivit Ordinului, un solicitant de subvenții poate primi maximum 95 de puncte în condițiile îndeplinirii tuturor criteriilor de evaluare, iar dosarele de subvenționare care au primit în urma evaluării un punctaj mai mic de 50 vor fi considerate neeligibile și se vor respinge de către AIPA.

Criteriul nr. 2 va fi determinat de suma investiției facturate, inclusiv costuri neeligibile pentru proiect, TVA, efectuate de către solicitantul de subvenție. Punctajul în acest caz se va acorda în felul următor:

• pentru investiții mai mari de 3 mil. lei – 10 puncte;

• pentru investiții de la 2-3 mil. lei – 9 puncte;

• pentru investiții de la 1-2 mil. lei – 8 puncte;

• pentru investiții de pînă la 1 mil. lei – 7 puncte.

Totodată, la criteriul 7 producătorul agricol va fi apreciat cu 10 puncte pentru crearea a mai mult de 10 locuri noi de muncă; cu 8 puncte crearea a 7-10 locuri noi de muncă cu 6 puncte pentru crearea a 4-6 locuri noi de muncă, cu 4 pentru crearea a 1-3 locuri noi de muncă, iar pentru lipsa locurilor de muncă i se va acorda 2 puncte.

Menționăm că criteriile de evaluare prezentate vor fi aplicate în cazul următoarelor submăsuri de sprijin:

1.1. „Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri)”

1.4. „Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice”

1.6. „Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare”
și măsura 4„Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale”.

Submăsurile respective au la bază un plan de afaceri ce demonstrează eficiența proiectului realizat pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei. Comitetul de evaluare și autorizare ce va recepționa și analiza dosarele de subvenționare va fi format în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.