07
04 2020
1009

Starea de urgență: adunările generale ale acționarilor sunt amânate

Controalele fiscale prealabile și/sau a controalelor fiscale cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil a persoanelor fizice, inclusiv și pentru cele inițiate până la instituirea stării de urgență, sunt suspendate pe durata acesteia. Prevederea este inclusă în Dispoziția nr.14 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 6 aprilie 2020. Comisia a aprobat un șir de măsuri ce vizează piața de capital. Astfel, adunările generale anuale ale acționarilor în anul curent vor fi convocate de la 29 mai și se vor desfășura în cel mult 2 luni după această data. Totodată, prin derogare de la Legea nr. 139/2007 a asociațiilor de economii și împrumut, care sunt obligate să desfășoare adunările generale anuale în termen de trei luni de la încheierea anului de gestiune, este extins și termenul de desfășurare a adunărilor generale ordinare cu cel mult 2 luni de la data ridicării stării de urgență. Și emitenţii care sunt obligaţi să publice raportul anual de dezvăluire a informației în termen de până la 30 aprilie, în acest an o pot face mai târziu – până la 29 mai. Dispoziția adoptată ieri prevede si acordarea angajaților ce activează în cadrul IMSP, în alte instituții și autorități bugetare și sunt infectați cu noul coronavirus a indemnizației unice în mărime de 16 mii lei. Aceste plăți vor fi scutite de impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajat și angajator, dar și de primele de asigurări obligatorii de asistență medicală. Cheltuielile vor fi acoperite din fondul de intervenție al Guvernului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.