05
07 2017
2209

Statistica oficială are o nouă lege

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 30 iunie 2017 a fost publicată Legea nr. 93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficială. În același timp, urmează a fi abrogată respectiva Lege nr. 412 din 09.12.2004. Actul nou reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului statisticii oficiale şi stabileşte cadrul juridic pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea şi coordonarea statisticii oficiale. Prevederile legii se aplică producătorilor de statistici oficiale şi utilizatorilor de informații statistice, respondenţilor care prezintă date individuale, generalizate şi administrative în scopuri statistice. Care este rolul statisticii oficiale? Sarcina statisticii oficiale constă în asigurarea utilizatorilor cu informații statistice de calitate și la timp, necesare pentru elaborarea și monitorizarea politicilor economice și sociale, deciziilor autorităților publice și mediului de afaceri, pentru elaborarea cercetărilor științifice, informarea societății și altor categorii de utilizatori. Cine sunt producătorii de statistici oficiale? • autoritatea centrală în domeniul statisticii şi subdiviziunile ei teritoriale, instituţiile subordonate acesteia • Banca Naţională a Moldovei • alţi producători de statistici oficiali. Potrivit legii, producătorii de statistici oficiale colectează, prelucrează, sistematizează, centralizează, analizează, estimează și diseminează informația statistică conform principiilor fundamentale ale statisticii oficiale. Totodată, pe lângă Guvern urmează a fi creată o autoritate centrală în domeniul statisticii, care va fi o independentă instituţional şi profesional, care va activa în scopul coordonării sistemului statistic naţional privind dezvoltarea şi producerea statisticii oficiale. Această autoritate va fi condusă de un director general, numit pe un termen de 5 ani şi nu va putea fi ocupată de aceeaşi persoană mai mult de două termene. De asemenea, activitatea statistică va fi coorodnată de un Consiliu Național pentru Statistică, care, la fel, va fi creată pe lângă Guvern. Consiliul va fi format din 11 membri şi va activa în baza unui regulament. În componenţa Consiliului vor fi incluşi trei reprezentanți ai autorității centrale în domeniul statisticii, de un reprezentant al mediului academic, un membru al Băncii Naționale a Moldovei, patru reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale care produc statistici oficiale, un reprezentant al patronatelor și unul din partea societății civile din domeniul statisticii. Consiliu va avea o serie de atribuţii, cum ar fi: • formularea recomandărilor privind dezvoltarea şi perfecționarea sistemului statistic naţional în scopul creşterii gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor • avizarea proiectului strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional şi proiectele programelor de lucrări statistice • stabilirea direcțiilor strategice cu privire la dezvoltarea statisticii oficiale şi creare condiţiilor necesare pentru reflectarea în programele statistice a celor mai importante solicitări şi cerinţe ale utilizatorilor • monitorizarea realizării programelor statistice şi activitatea de planificare strategică • evaluarea respectării principiilor statisticii oficiale şi consultă pe marginea problemelor constatate • realizarea altor atribuții prevăzute în regulamentul său de activitate. Legea le acordă dreptul producătorilor de statistici oficiale să obțină și să colecteze datele necesare producerii de informație de la toate persoanele fizice și juridice. Finanțarea lucrărilor efectuate de producătorii de statistici oficiale conform programului se va efectua de la bugetul de stat şi din alte surse conform legislaţiei în vigoare. În același timp, lucrările statistice care nu sunt prevăzute în programul, executate de autoritatea centrală în domeniul statisticii, se efectuează pe bază de contract şi se achită de beneficiari. Mărimea tarifelor la serviciile informaţionale prestate se stabileşte de Guvern. Datele pot fi colectate de către producătorii de statistici oficiale pe suport de hârtie, pe suport magnetic, prin internet, telefon, poștă sau prin alte mijloace.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.