31
05 2017
6360

Statul pune temelia pentru prima casă

Statul va garanta 50% din soldul creditului şi va asigura restricționarea mărimii ratei dobânzii aplicată la creditele ipotecare prin programul ”Prima casă”. Un proiect în acest sens este propus de Ministerul Finanţelor. Proiectul conţine şi conceptul Programului ”Prima casă”, potrivit căruia, rata maximă efectivă a dobânzii va fi suma a următoarelor componente:
 • rata de referință pentru programul ”Prima casă” comunicată de către BNM (calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele cu termenul de la 6 luni până la 12 luni);
 • marjă maximă de până la 3,0 la sută, care va fi precizată anual de către Guvern;
 • comisionul de garantare de 0,5 la suta anual din soldul garanției de stat.
Rata va fi flotantă și va fi publicată de către Organizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), prin intermediul căreia va fi implementat proiectul, odată la 6 luni. Rata dobânzii care se va aplica pentru semestrul următor va fi comunicată beneficiarului în termen de 10 zile lucrătoare a semestrului, iar modificarea ratei va fi obligatorie pentru bănci doar în cazul micșorării ratei de referință. Credite ipotecare în cadrul Programului ”Prima casă” pot fi acordate de orice bancă licențiată din Republica Moldova. Conceptul prevede că băncile care vor acorda credite în cadrul Programului ”Prima casă” urmează să verifice dacă beneficiarul îndeplinește condițiile de eligibilitate:
 • Vârsta beneficiarului – până la 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
 • Este cetățean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova și dispune de venituri din surse oficiale;
 • Nu deține în proprietate individuală sau în comun cu soțul/soția sau cu alte persoane, o locuință și nu are în derulare un credit ipotecar pentru achiziționarea locuinței;
 • Plata lunară achitată de către beneficiar - dobânda și suma principală - nu va depăși 50% din veniturile oficiale salariale nete cumulative ale familiei beneficiarului Programului.
 • Se obligă să nu înstrăineze locuința achiziționată în primii 5 ani de la data dobândirii, cu excepția cazului de achitare deplină.
După expirarea acestui termen, cu acordul băncii și ODIMM, în cazul preluării contractului de credit de către un terț, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate a beneficiarilor Programului. Referitor la procedura de solicitare a creditului, în proiect se menţionează că, după recepționarea solicitării de credit din partea băncii, ODIMM, în termen de 5 zile lucrătoare, va informa banca dacă solicitarea a fost aprobată sau nu. ODIMM va menține o bază de date cu privire la creditele ipotecare garantate de stat și va atribui un număr de înregistrare a acestora, informând banca în acest sens. La rândul său, Ministerul Finanțelor, odată cu recepționarea solicitării de plată a garanției de stat, în baza unei confirmării de către ODIMM, va efectua în numele băncii, în termen de 15 zile lucrătoare, plata garanției în sumă de 50 % din soldul creditului. Alte condiţii importante, prevăzute în proiect sunt:
 • Plafonul maxim al prețului de achiziție a locuinței –1,0 mil. lei;
 • Participația proprie inițială a beneficiarului Programului este de cel puțin 5% din prețul de achiziție a locuinței;
 • Termenul creditului va fi de până la 25 de ani;
 • Unitatea monetară de creditare: lei moldovenești;
 • Creditul va fi rambursat integral până la momentul expirării contractului de credit, cu posibilitatea achitării anticipate.
Obiectivul Programului constă în acordarea suportului familiilor tinere în obținerea primei locuințe prin facilitarea accesului la credite ipotecare şi crearea condițiilor optime pentru creșterea termenului de scadență a creditelor ipotecare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.