05
01 2018
763

Statul va identifica investitorii strategici

În Monitorul Oficial din 29 decembrie 2017 a fost publicată legea ce prevede completarea Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice cu un nou articol care va reglementa cumpărarea de către stat a acțiunilor emise de băncile de importanță sistemică. Astfel, potrivit noului articolul 541, Guvernul va cumpăra acțiunile băncilor de importanță sistemică în scopul expunerii la vânzare a acestora, necesitatea implicării statului în proces fiiid determinată, însă, de autoritatea națională macroprudențială, la expirarea a trei luni de la expunerea acțiunilor la vânzare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare. Legea prevede că Guvernul va deține dreptul de proprietate asupra acțiunilor pe o perioadă ce nu va depăși 90 de zile din data cumpărării acțiunilor. În aceast răstimp, Guvernul este obligat să asigure o guvernare corporativă, cu respectarea cadrului legal aferent activității băncilor și ținând cont de cele mai bune practici internaționale în domeniul unei asemenea guvernări. Guvernul va expune la vânzare, ca pachet unic, acțiunile pe piața reglementată prin intermediul licitației cu strigare. Condițiile de vânzare a acțiunilor vor fi aceleași pentru orice achizitor potențial care deține aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei. Prețul inițial de vânzare a acțiunilor se va stabili de Guvern, dar nu va fi mai mic decât cel la care au fost cumpărate plus costurile suportate la cumpărarea-vânzarea acestor acțiuni. La efectuarea tranzacțiilor nu se vor aplica taxe și plăți percepute de autoritățile publice. Legea prevede că, în cazul în care acțiunile nu vor fi vândute în termenul prevăzut, organul executiv al băncii care a emis acțiunile va cumpără acțiunile nevândute de către Guvern în limita profitului net al emitentului. Preţul de cumpărare a acțiunilor va fi prețul la care acestea au fost cumpărate de către Guvern plus costurile suportate la cumpărarea-vânzarea acestor acțiuni, cu aplicarea unei rate de dobândă egală cu rata la valorile mobiliare de stat pentru perioada de deținere a acțiunilor de către Guvern. Noile prevederi au ca scop asigurarea stabilității financiare a băncilor de importanță sistemică, precum și protejarea intereslor deponenților. Potrivit notei documentului, implicarea statului prin procurarea și vânzarea acțiunilor noi emise va crea premise pentru identificarea unor investitori strategici. Precizăm că mecanismul va fi utilizat doar pentru băncile sistemice, care vor fi determinate de către Comitetul Național de Stabilitate Financiară, în baza deciziei Guvernului. Notă: În Monitorul Oficial a fost publicată și Legea ce prevede modificări la cadrul actual de eliminare a acționarilor necorespunzători

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.