Știri

Strategia de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016-2020

Strategia de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016-2020, ce reprezintă un ansamblu de obiective şi acţiuni prin care se urmăreşte consolidarea capacităţilor producătorilor de statistici oficiale şi a Biroului Naţional de Statistică, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1451 din 30 decembrie 2016, a fost publicată în Monitorul Oficial, Nr. 40-49 din 10.02.2017. Potrivit documentului, sistemul statistic naţional, coordonat de Biroul Naţional de Statistică va funcţiona ca o structură integrată, coordonată, eficientă şi inovativă, aliniată cadrului legislativ privind statistica oficială şi Codului de practici al statisticilor europene. Strategia de dezvoltare a sistemului statistic naţional este elaborată pentru o perioadă de 5 ani şi vizează activitatea întregului sistem statistic naţional. Obiectivele Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional urmăresc consolidarea şi fortificarea Biroului Naţional de Statistică şi sistemului statistic naţional, atât din punct de vedere instituţional, cât şi metodologic şi sunt direcţionate, în general, spre implementarea şi aplicarea priorităţilor strategice. În acelaşi timp, Strategia va contribui la procesul de integrare a Agendei 2030 şi a obiectivelor de dezvoltare durabilă, şi, de asemenea, la adaptarea naţională, localizarea şi raportarea ulterioară a indicatorilor obiectivelor de dezvoltare durabilă. Potrivit documentului, Strategia se axează pe consolidarea şi îmbunătăţirea cadrului legal de funcţionare şi operaţionalizare a sistemului statistic naţional şi perfecţionarea cadrului legal, care trebuie să prevadă principii şi reglementări pentru reproiectarea de fond a proceselor statistice şi îmbunătăţirea managementului la nivelul sistemului, în ansamblu, şi al fiecăruia dintre componentele lui. Totodată, documentul prevede diversificarea şi extinderea ariilor de acoperire ale statisticilor oficiale cu prioritate în domeniile care se încadrează în obiectivele strategice ale ţării prevăzute în strategia „Moldova 2020” şi în strategiile sectoriale - sănătate, educaţie, agricultură, mediu, energie, justiţie, ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea regională etc. Implementarea Strategiei impune introducerea sistemului de calitate în sistemul statistic naţional, optimizarea proceselor de producţie statistică, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnologiei informaţionale şi de comunicaţii a sistemului statistic naţional. Totodată, documentul prevede dezvoltarea statisticii macroeconomice, a statisticii agricole şi a mediului înconjurător, precum şi a statisticii întreprinderilor. Îmbunătăţirea nivelului de dezagregare a indicatorilor socioeconomici - statistica regională, statistica gender, indicatorii naţionali localizaţi pentru raportarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, la fel, este una din prevederile documentului. Strategia mai prevede, printre altele, promovarea culturii statistice la nivelul utilizatorilor, fortificarea managementului resurselor umane în cadrul sistemului statistic naţional, finanţarea susţinută şi sustenabilă a activităţilor statistice, optimizarea şi redefinirea atribuţiilor şi funcţiilor sistemului statistic naţional. Resursele financiare necesare implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional vor fi alocate de la bugetul de stat.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

960 vizualizări

Data publicării:

13 Februarie /2017 11:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon